Teadus sotsiaalteaduste valdkonnas

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna teadustöö keskendub ühiskondlikult oluliste küsimuste laiapõhjalisele uurimisele. Valdkonnas tegeletakse õigusteaduslike, majanduslike, haridusteaduslike ja hariduskorralduslike, psühholoogiliste, sotsioloogiliste ja poliitikauuringutega ning meedia- ja kommunikatsiooniuuringutega. Valdkonna kolledžid Narvas ja Pärnus on olulised regionaalsed kõrghariduskeskused. Narvas on oluliseks uurimissuunaks mitmekultuurilisus nii hariduses kui teistes ühiskonnaelu valdkondades, Pärnu kolledž keskendub Eesti teenustemajanduse edendamisele.

Sotsiaalteaduste valdkonna teadlased on oma uurimisvaldkondades väga kõrgel tasemel. Valdkonna teadlased osalevad erinevates rahvusvahelistes uurimisrühmades ning on olnud edukad ka institutsionaalsete ja personaalsete uurimistoetuste taotlemisel, mille eesmärgiks on toetada kõrgetasemelist teadustegevust. Sotsiaalteaduste valdkonna teadlased on olulised kaasarääkijad riigi seadusloomes ja poliitikakujundamises ning mõjukad arvamusliidrid ühiskonnas. 

Haridusteadus

Meedia ja kommunikatsioon

Sotsioloogia

Psühholoogia

Õigusteadus

Politoloogia

Majandusteadus ja ärindus

#koostöö #teadus #ühiskonnale
logo

7. oktoobril tuleb meile külla Taani ajakirjanik ja meediaekspert Leif Lønsmann

30.09.2022
#teadus
Euro rahatähed_allikas Pexels

Värske teadus: rahalisest heaolust, arvuti murdekeeleõpingutest, D-vitamiinist ja sooleparasiitidest 

29.09.2022
#teadus #ühiskonnale
Terviserada

Inimeste terviseharitus vajab süsteemset tuge 

27.09.2022