Skip to main content

Sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu ja valitsus

Valdkonna nõukogu

Valdkonna kõrgeim otsustuskogu on 25-liikmeline valdkonna nõukogu. Nõukogu koosseisu kuuluvad dekaan ning valdkonna instituutide juhid ja kolledžite direktorid. Lisaks kuulub valdkonna nõukokku viis üliõpilast ja kolm nõukogu enda nimetatud liiget. Ülejäänud kohtadele valivad oma esindajad valdkonna akadeemilised töötajad. Nõukogu esimees on dekaan.

Ametikohajärgsed liikmed
Raul Eamets, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan, nõukogu esimees
Äli Leijen, haridusteaduste instituudi juhataja
Kristiina Tõnnisson, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja
Anne Reino, majandusteaduskonna juhataja
Kairi Kreegipuu, psühholoogia instituudi juhataja
Gaabriel Tavits, õigusteaduskonna direktor
Margit Keller, ühiskonnateaduste instituudi juhataja
Marek Sammul, Narva kolledži direktor
Garri Raagmaa, Pärnu kolledž direktor

Akadeemiliste töötajate esindajad
Krista Jaakson, majandusteaduskond
Krista Uibu, haridusteaduste instituut
Irene Kull, õigusteaduskond
Veronika Kalmus, ühiskonnateaduste instituut
Gerda Mihhailova, Pärnu kolledž
Andu Rämmer, Narva kolledž
Kariina Laas, psühholoogia instituut
Liisa Talving, Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Üliõpilaste esindajad
Joosep Heinsalu, haridusteaduste instituut
Maris Neeno, õigusteaduskond
Carolyn Soosaar, õigusteaduskond
Kerttu Teppe, haridusteaduste instituut
Marion Demus, ühiskonnateaduste instituut

Kolm nõukogu nimetatud liiget
Janno Lahe, õppeprodekaan
Eva Piirimäe, teadus-arendusprodekaan
Urmas Varblane, rahvusvahelise ettevõtluse professor

Nõukogu sekretär on dekanaadi juhiabi Sille Näkk

 

Valdkonna valitsus

Nõuandva koguna on moodustatud valdkonna valitsus, kuhu kuuluvad dekaan, prodekaanid, kõigi struktuuriüksuste juhid ja teised dekaani poolt määratud isikud.

Raul Eamets, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan
Janno Lahe, sotsiaalteaduste valdkonna õppeprodekaan
Eva Piirimäe, sotsiaalteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaan
Janek Saluse, sotsiaalteaduste valdkonna dekanaadi juhataja
Gaabriel Tavits, õigusteaduskonna direktor
Anne Reino, majandusteaduskonna juhataja
Margit Keller, ühiskonnateaduste instituudi juhataja
Äli Leijen, haridusteaduste instituudi juhataja
Kairi Kreegipuu, psühholoogia instituudi juhataja
Kristiina Tõnnisson, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja
Marek Sammul, Narva kolledži direktor
Garri Raagmaa, Pärnu kolledži direktor

Valdkonna valitsuse koosolekud toimuvad nädal enne nõukogu koosolekuid.

Nõukogu liikmed
Ülemises reas vasakult: Gaabriel Tavits, Garri Raagmaa, Marek Sammul, Gerda Mihhailova, Jüri Sepp, Andu Rämmer

Keskmises reasvasakult: Margit Keller, Kerttu Teppe, Carolyn Soosaar, Äli Leijen, Krista Uibu, Kairi Kreegipuu, Sille Näkk.

Alumises reas vasakult: Raul Eamets, Maris Neeno, Veronika Kalmus, Joosep Heinsalu, Krista Jaakson, Janno Lahe.
#juhtimine
Indrek Reimand

Tartu Ülikooli Narva kolledži direktoriks valiti Indrek Reimand

Jaga
17.06.2022
#juhtimine
Ragne Kõuts-Klemm

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudile valiti uus juhataja

Jaga
14.06.2022
#juhtimine
Narva kolledž

Narva kolledži direktori kohusetäitjaks saab Indrek Reimand

Jaga
19.04.2022