Sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu ja valitsus

Valdkonna nõukogu

Valdkonna kõrgeim otsustuskogu on 25-liikmeline valdkonna nõukogu. Nõukogu koosseisu kuuluvad dekaan ning valdkonna instituutide juhid ja kolledžite direktorid. Lisaks kuulub valdkonna nõukokku viis üliõpilast ja kolm nõukogu enda nimetatud liiget. Ülejäänud kohtadele valivad oma esindajad valdkonna akadeemilised töötajad. Nõukogu esimees on dekaan.

Ametikohajärgsed liikmed
Margit Keller, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan, nõukogu esimees
Margus Pedaste, haridusteaduste instituudi juhataja
Kristiina Tõnnisson, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja
Anne Reino, majandusteaduskonna juhataja
Kairi Kreegipuu, psühholoogia instituudi juhataja
Gaabriel Tavits, õigusteaduskonna direktor
Ragne Kõuts-Klemm, ühiskonnateaduste instituudi juhataja
Indrek Reimand, Narva kolledži direktor
Garri Raagmaa, Pärnu kolledž direktor

Akadeemiliste töötajate esindajad
Krista Jaakson, majandusteaduskond
Krista Uibu, haridusteaduste instituut
Irene Kull, õigusteaduskond
Veronika Kalmus, ühiskonnateaduste instituut
Gerda Mihhailova, Pärnu kolledž
Andu Rämmer, Narva kolledž
Kariina Laas, psühholoogia instituut
Marika Padrik, haridusteaduste instituut

Üliõpilaste esindajad
Julia Divonina, õigusteaduskond
Liisa Oks, õigusteaduskond
Lilian Kreevald, haridusteaduste instituut
Petrik Saks, ühiskonnateaduste instituut
Riin Selart, Johan Skytte poliitikauuringute instituut

Nõukogu nimetatud liikmed
Janno Lahe, sotsiaalteaduste valdkonna õppeprodekaan
Mihkel Solvak, sotsiaalteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaan
Urmas Varblane, rahvusvahelise ettevõtluse professor

Nõukogu sekretär on dekanaadi juhiabi Kristel Sorge.

 

Valdkonna valitsus

Nõuandva koguna on moodustatud valdkonna valitsus, kuhu kuuluvad dekaan, prodekaanid, kõigi struktuuriüksuste juhid ja teised dekaani poolt määratud isikud.

Margit Keller, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan
Janno Lahe, sotsiaalteaduste valdkonna õppeprodekaan
Mihkel Solvak, sotsiaalteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaan
Janek Saluse, sotsiaalteaduste valdkonna dekanaadi juhataja
Gaabriel Tavits, õigusteaduskonna direktor
Anne Reino, majandusteaduskonna juhataja
Ragne Kõuts-Klemm, ühiskonnateaduste instituudi juhataja
Margus Pedaste, haridusteaduste instituudi juhataja
Kairi Kreegipuu, psühholoogia instituudi juhataja
Kristiina Tõnnisson, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja
Indrek Reimand, Narva kolledži direktor
Garri Raagmaa, Pärnu kolledži direktor

Valdkonna valitsuse koosolekud toimuvad nädal enne nõukogu koosolekuid.

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Margit Keller ülikooli aulas.

Sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Margit Keller asub ametisse 1. jaanuaril 2024

Tartu Ülikooli peahoone

Selgusid Tartu Ülikooli uued dekaanid