Täiendusõpe sotsiaalteaduste valdkonnas

Tartu Ülikool on Eesti suurim täiendusõppe pakkuja ning sotsiaalteaduste valdkonnas saab lisaks tellimuskoolitustele ja väljatöötatud koolitusprogrammidele osaleda ka õppekavadesse kuuluvatel ainekursustel. 

Tutvu mikrokraadiprogrammidega

 

Õigusteaduskonna täiendusõpe pakub kaasaegseid võimalusi enesetäiendamiseks, et orienteeruda pidevalt muutuvas õigusruumis. Valida on võimalik nii väljatöötatud programmide kui ka üksikute ainete vahel.

Majandusteaduskonna täiendusõpe võimaldab praktilisi kaasusi majandusteooriate järgi testida ja sageli areneb selline koostöö edasi konsultatsiooni- või teadusprojektiks, mis kõiki partnereid rikastab.

Täiendusõpe majandusteaduskonnas

Ühiskonnateaduste instituudi täiendkoolituse teemad on: ajakirjandus, kommunikatsioon, meediauuringud, dokumendihaldus, raamatukogundus, infoteadus, sotsioloogia, sotsiaalpoliitika, sotsiaaltöö.

Õpetajate täiendkoolitus- ja kutseaasta keskus tegeleb nii äsja kooli läinud õpetajatega kui ka kogenud õpetajate ning haridustöötajatega. Keskus pakub kutseaasta programmi, koolitusi, täiend- ja ümberõpet.

Psühholoogia instituut pakub lühemaid ja pikemaid täienduskoolitusi erinevatel teemadel nagu näiteks kriisipsühholoogia, stress ja eneseregulatsioon, läbirääkimised ning suhtlemine ja koostööoskus.

Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Instituut pakub täiendkoolitusi rahvusvaheliste suhete ja e-riigiga seonduvatel teemadel.

Pärnu kolledž pakub laia valikut erialaseid ja vabahariduslikke koolitusi, mille hulgast leiab endale sobiva nii koolinoor kui täiskasvanud ja juba väärikas vanuses olev õppija.

Narva kolledž organiseerib kursusi pedagoogika, psühholoogia, juhtimise, multikultuursuse, keelekümbluse, sotsiaalteaduste ja noorsootöö vallas, mida viivad läbi kvalifitseeritud spetsialistid.

Mikrokraadiprogrammid

Sotsiaalteaduste valdkonna avalikud loengud

Täiendusõpe ülikoolis

Foto on dekoratiivne

Narva kolledžis tutvustati maakonna õpetajatele keeleõppevõimalusi

Foto on dekoratiivne

Narva kolledžis alustab taas juhtimiskool ja esimene külaline on Juko-Mart Kõlar

Foto on dekoratiivne

Õiglase ülemineku fondi toel saab iga seitsmes Ida-Viru tööealine osaleda tasuta täienduskoolitusel