Autor:
Andero Kalju

Ajakirjanikule

Valdkonna kommunikatsioonispetsialistid aitavad sul leida vastused küsimustele, mis puudutavad sotsiaalteaduste valdkonna õppe- ja teadustegevust ning haldusteemasid. 

Sotsiaalteaduste valdkonna turunduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist Laura Kiili, 737 5952, laura.kiili@ut.ee

 • haridusteaduste instituudi
  • kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist Triin Kirs, 737 6442, triin.kirs@ut.ee
 • Johan Skytte poliitikauuringute instituudi
 • majandusteaduskonna
  • turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Andres Vaher, 737 6331, 5558 7359, andres.vaher@ut.ee 
  • visuaalmeedia ja kommunikatsiooni peaspetsialist Martti Reinet, 737 6331, martti.reinet@ut.ee
 • psühholoogia instituudi kommunikatsioonijuht Kertu Saar, 737 5904, kertu.saar@ut.ee
 • õigusteaduskonna turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Kadi Riive, 737 6040, kadi.riive@ut.ee 
 • ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsioonispetsialist Darja Maskin, darja.maskin@ut.ee
 • Narva kolledži kommunikatsioonijuht Kaja Karo, 740 1923, 505 3468, kaja.karo@ut.ee
 • Pärnu kolledži turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Birgit Tuulemäe, 521 7846, birgit.tuulemae@ut.ee

Sotsiaalteaduste valdkonna kõneisikud

Sotsiaalteaduste valdkonna inimesed on avatud rääkima oma teadustööst ja uurimisvaldkonnast ning jagama erialaseid kommentaare ühiskondlikult päevakajalistel teemadel. Võta meie inimestega julgelt ühendust. 

Äli Leijen
haridusteaduste instituudi juhataja, õpetajahariduse professor (õpetaja professionaalne areng, õpetajakoolitus, kaasav haridus, kõrgharidus, haridusteadus, doktoriõpe)
53904516
ali.leijen@ut.ee 

Margus Pedaste
haridusteaduste instituudi asejuhataja arendustöö alal, haridustehnoloogia professor (üldharidus, õpetajaharidus, kõrgharidus, elukestev õpe, üldpädevused, haridustehnoloogia, loodusteaduslik haridus, hindamine ja hindamisvahendid)
515 6095
margus.pedaste@ut.ee 

Pille Nelis
haridusteaduste instituudi asejuhataja õppe alal, haridusteaduste nooremlektor (koolieelne kasvatus ja alusharidus, kaasav haridus alushariduses)
516 9397
pille.nelis@ut.ee 

Krista Uibu
haridusteaduste instituudi õpetajate seminari juhataja, algõpetuse professor (algõpetus, klassiõpetajate ettevalmistus)
520 8579
krista.uibu@ut.ee 

Esta Sikkal
pagulaslastele eesti keele kui teise keele õpetamine
53441802
esta.sikkal@ut.ee  

Laura Kirss
haridusteaduste instituudi haridusteaduste teadur (mitmekeelne ja -kultuuriline haridus)
laura.kirss@ut.ee 

Mario Mäeots
haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia kaasprofessor, (digitaalne kirjaoskus, digipedagoogika)
53817349
mario.maeots@ut.ee

Marika Padrik
haridusteaduste instituudi logopeedia kaasprofessor (laste ja täiskasvanute logopeediline abi, kõne- ja keelepuuetega laste arengu toetamine
5558 0746
marika.padrik@ut.ee 

Evelyn Kiive
haridusteaduste instituudi eripedagoogika professor (hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine)
5698 5518
evelyn.kiive@ut.ee 

Mari Karm
haridusteaduste instituudi kõrgkoolipedagoogika kaasprofessor, õppejõukoolituse peaspetsialist (õppimine ja õpetamine ülikoolis)
mari.karm@ut.ee  

Marvi Remmik
sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse projektijuht-analüütik (rakendusuuringud, haridus/teadus)
5155 395
marvi.remmik@ut.ee 

Helen Urmann
sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse projektijuht-analüütik (rakendusuuringud, haridus/teadus)
737 6371
helen.urmann@ut.ee  

Urmas Varblane
rahvusvahelise ettevõtluse professor, (maailmamajandus, majandussuhted Hiinaga, välismaised otseinvesteeringud)
737 6361, 502 2362
urmas.varblane@ut.ee  

Kadri Ukrainski
teadus- ja innovatsioonipoliitika professor (teadus- ja innovatsioonipoliitika teemad, teadmussiire ja majanduslik konkurentsivõimelisus, ülikoolide ja teaduasutuste koostöö ettevõtjatega)
kadri.ukrainski@ut.ee 

Tiit Tammaru
linna- ja rahvastikugeograafia professor (ränded, lõimumine)
737 6842
tiit.tammaru@ut.ee  

Maaja Vadi
juhtimise professor (organisatsiooni juhtimine)
737 6323, 551 2855
maaja.vadi@ut.ee  

Andres Kuusik
turunduse professor (turundustrendid, ettevõtlusõpe, turundamine ja reklaam laiemalt)
737 6321, 5160918
andres.kuusik@ut.ee  

Maret Ahonen
Startup Labi juht (noorte ettevõtlikkus, noorte arendus- ja teadusideede elluviimine, ettevõtlik mõtteviis)
522 5910, 737 4817
maret.ahonen@ut.ee  

Jaan Masso
rakendusökonomeetria kaasprofessor (töö-ökonoomika, otsesed välisinvesteeringud, innovatsiooniökonoomika, rahvusvaheline kaubandus)
737 395
jaan.masso@ut.ee    

Lenno Uusküla
makroökonoomika kaasprofessor (makromajanduse teemad)
509 7756
lenno.uuskula@ut.ee   

Anneli Kaasa
majandusteaduslike sotsiaal- ja kultuuriuuringute professor (majanduse sotsiaal-kultuuriline taust: sotsiaalkapital, usaldus, võrgustikud, normid, väärtused, kultuurierinevused)
737 5842 
anneli.kaasa@ut.ee     

Krista Jaakson
juhtimise kaasprofessor, (väärtused, juhtimiskvaliteet)
737 6329
krista.jaakson@ut.ee     

Priit Vahter
rakendusliku majandusteaduse professor (rahvusvahelistumise mõjud, tootlikkuse tegurid, teadmiste siire, ettevõtete paneelandmete ökonomeetriline analüüs)
737 6336
priit.vahter@ut.ee  

Eneli Kindsiko
kvalitatiivuuringute kaasprofessor (akadeemiline tööturg, akadeemiline karjäär, Eesti doktorite karjäärimustrid)
eneli.kindsiko@ut.ee 

Liina Joller-Vahter
külalisteadur (rohetehnoloogiad, biotehnoloogia ettevõtlus, ärimudeli innovatsioon ja innovatsiooni juhtimine)
517 5504
liina.joller@ut.ee 

Mervi Raudsaar
ettevõtluse kaasprofessor (ettevõtluse teemad, sotsiaalne ettevõtlus ja loomemajandus, ettevõtlusharidus)
mervi.raudsaar@ut.ee

Ott Pärna
külalisprofessor (ettevõtlus, innovatsioon, startupid, globaalsed trendid, maailmamajandus, majanduspoliitika, tulevikutöö oskused)
5178111
ott.parna@ut.ee 

Eiki Berg
rahvusvaheliste suhete teooria professor (rahvusvahelise õppe toetamine, maailma riikide välispoliitika, rahvusvahelised suhted, riigivõimu mõtestamine eri olukordades)
737 5311, 553 7991
eiki.berg@ut.ee 

Eva Piirimäe
poliitikateooria kaasprofessor (rahvaste enesemääramise idee ja õigus, inimõiguste idee õigustused ja ajalugu, Euroopa idee, emotsioonid poliitikas)
737 5938
eva.piirimae@ut.ee 

Kristiina Tõnnisson
J. Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja, haldusjuhtimise lektor (Eesti avalik haldus, haldusjuhtimine, riigireform)
737 6372
kristiina.tonnisson@ut.ee 

Garri Raagmaa
regionaalplaneerimise dotsent (Eesti inimeste ruumikasutus, maapiirkondade asustamine, majanduse mõju ruumikasutusele, Pärnu kolledži teemad laiemalt, ühiskonnakorraldus)
527 8899
garri.raagmaa@ut.ee 

Mihkel Solvak
tehnoloogiauuringute vanemteadur (e-riik, e-hääletus, riigiteadused, poliitiline maastik, valimiskäitumine)
737 6141, 5667 0611
mihkel.solvak@ut.ee 

Martin Mölder
teadur (parteid, poliitilised hoiakud, valimised)
737 6141, 5564 2838
martin.molder@ut.ee 

Alar Kilp
võrdleva poliitika lektor (noorte valimiskäitumine, kodaniku poliitilised oskused, demokraatia, religioon ja poliitika)
737 5312, 5332 3128
alar.kilp@ut.ee 

Liisa Talving
teadur (avalik arvamus, valimiskäitumine)
5322 5171
liisa.talving@ut.ee   

Siim Espenberg
sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse juhataja ja projektijuht-analüütik (rakendusuuringud, ettevõtlus)
526 2195, siim.espenberg@ut.ee 

Veiko Sepp
sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse vanemanalüütik (regionaalne areng, kohalik ja regionaalne valitsemine)
veiko.sepp@ut.ee 

Andrey Makarychev
külalisprofessor (Venemaa sise- ja välispoliitika, ühiskond, meedia, idapartnerlusriigid), (suhtluskeeled vene ja inglise)
737 5668
andrey.makarychev@ut.ee 

Vincentius Martinus Franciscus Homburg
e-valitsemise professor (e-riik, e-hääletamine, digitaalsed (piiriülesed) teenused) (suhtluskeel inglise)
737 5937
vincent.homburg@ut.ee

Stefano Braghiroli
Euroopa õpingute dotsent (Euroopa Liit, Euroopa parlament, Itaalia poliitika, paremäärmuslus ja populism) (suhtluskeel inglise)
737 6581, 5855 2815
stefano.braghiroli@ut.ee

Vello Andres Pettai
külalisprofessor (populism)
vello.pettai@ut.ee 

Mare Ainsaar
sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika kaasprofessor (demograafia, perepoliitika, heaolu, lastega pered, teaduse usaldus ja koht ühiskonnas, sotsioloogilised uuringud)
737 5936, 517 8132
mare.ainsaar@ut.ee   

Dagmar Kutsar
sotsiaalpoliitika kaasprofessor (sotsiaalteemad laiemalt, peremudelid, laste heaolu)
737 5951, 529 5511
dagmar.kutsar@ut.ee   

Kati Orru
kestlikkuse sotsioloogia kaasprofessor (kriisisotsioloogia, haavatavus, elanikkonnakaitse, kriisihaldus, keskkonnamuutused ja heaolu, keskkonnakonfliktid), 515 8545 
kati.orru@ut.ee   

Kairi Kasearu
empiirilise sotsioloogia professor (perekonnasotsioloogia (perevormide muutus) ja militaarsotsioloogia teemad (nt kaitsetahe, ajateenistus); andmete tõlgendamise küsimused)
737 5932
kairi.kasearu@ut.ee 

Mai Beilmann
sotsioloogia teadur (lapsed ja noored, noorte osalus, sotsioloogilised uuringud)
737 6156
mai.beilmann@ut.ee 

Dagmar Narusson
kogukonnatöö lektor, sotsiaalse innovatsiooni teadur (kogukondade arendus, suhted kogukonnas, avatud dialoog (pere- ja võrgustikutöös), taastumise mõtteviis vaimse tervise valdkonnas)
55675057
dagmar.narusson@ut.ee 

Andu Rämmer
noorte uuringute dotsent (väärtuste muutumine ja kujunemine ning uued väärtused)
529 7958
andu.rammer@ut.ee 

Maie Kiisel
sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik (muutuste juhtimine, innovatsioon keskkonna- ja looduskaitses, sotsiaalne innovatsioon)
516 9933
maie.kiisel@ut.ee   

Gerly Tamm
sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik (sotsiaalteenused, taasühiskonnastamine)
gerly.tamm@ut.ee

Leonore Riitsalu
käitumusliku poliitikakujundamise teadur (käitumisökonoomika, sekkumised käitumise muutmiseks, finantsharidus ja rahaline heaolu)
leonore.riitsalu@ut.ee 

Veronika Kalmus
sotsioloogia professor (meediakasutus, lapsed / noored / eri põlvkonnad ja internet, digipädevus, internetiohutus, ühiskonna meediastumine ja andmestumine, ühiskondlikud muutused, väärtused ja ideoloogiad)
737 6591, 5662 3583
veronika.kalmus@ut.ee 

Andra Siibak
meediauuringute professor (laste ja vanemate digitehnoloogiate kasutus, laste digitehnoloogiate kasutuse vanemlik vahendamine; andmestunud ühiskond sh andmestumisega kaasnevad positiivsed ja negatiivsed tulemid (nt privaatsusküsimused, kommertsriskid, andmeõiglus); andmestumisega seotud riskid lastele (nn andmestunud lapsepõlv); andmestunud haridus, andmestunud töökeskkond; meediakirjaoskus sh andmealane kirjaoskus)
517 4146
andra.siibak@ut.ee 

Marju Lauristin
emeriitprofessor
513 8669
marju.lauristin@ut.ee   

Margit Keller
sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor (suurte muutuste nt kriiside mõju ühiskonnale, ühiskonna areng)
506 2801
margit.keller@ut.ee 

Halliki Harro-Loit
ajakirjanduse professor (ajakirjanduse kvaliteet, meediaeetika, meediamajandus, ajaline surve ajakirjanduses, meedia ja ajakirjandusega seotud riskid ja võimalused ühiskonnas)
737 5189, 506 6826
halliki.harro@ut.ee   

Ragne Kõuts-Klemm
ajakirjandussotsioloogia dotsent (ajakirjanduse olemus, maakonnalehed, ajakirjandus veebis vs paberil)
5346 0357
ragne.kouts@ut.ee 

Maria Murumaa-Mengel
meediauuringute kaasprofessor (meedia-, info- ning digipädevused ja digikultuur, noored auditooriumina, fännid, antifännid, veebiriskid, sotsiaalmeedia mõjuisikud, nutiseadmed ja ajakasutus, pornograafiline meediasisu, loovuurimismeetodid)
5626 7322
maria.murumaa@ut.ee   

Marju Himma-Kadakas
ajakirjandusuuringute teadur (ajakirjanike tööpraktikad ja oskused, ajakirjandussotsioloogia, auditooriumiuuringud, Eesti meediaorganisatsioonide sisuanalüüs)
5341 0997
marju.himma@ut.ee 

Marko Uibu
kommunikatsioonijuhtimise lektor (koosloome, sotsiaalkultuuriline eristumine ühiskonnas ja “teistsuguse” kõnetamine, terviseuskumused ja meditsiiniline pluralism, konspirituaalsus)
marko.uibu@ut.ee 

Maia Klaassen
meediaekspert (infomõjutustegevus, meedia- ja infopädevused)
554 5559
maia.klaassen@ut.ee  

Andreas Ventsel
semiootika vanemteadur (infosõda, vandenõuteooriad, infomõjutustegevused)
5562 9976
andreas.ventsel@ut.ee 

Mari-Liis Madisson
semiootika teadur (infosõda, vandenõuteooriad, infomõjutustegevused)
mari-liis.madisson@ut.ee 

Krista Lepik
infoteaduse lektor (trendid raamatukogudes ja muuseumides, sotsiaalse aja kiirenemine organisatsioonis, infopädevus)
krista.lepik@ut.ee

Maris Männiste
infosüsteemide nooremlektor (ühiskonna andmestumine, privaatsus andmestunud ühiskonnas, andmepioneeride ja andmeekspertide roll andmestunud ühiskonnas, kriitilised andmeuuringud)
54530089
maris.manniste@ut.ee 

Tiina Palu
infokorralduse õpetaja (teabehaldus organisatsioonis)
5034251
tiina.palu@ut.ee 

Katrin Kannukene
infoteaduse nooremlektor, infokorralduse rakenduskõrghariduse õppekava programmijuht (infoharidus Tartu Ülikoolis, õpilaste andmestumine, haridusinfosüsteemid)
katrin.kannukene@ut.ee 
 

Gaabriel Tavits
õigusteaduskonna direktor ja sotsiaalõiguse professor (töösuhted; sotsiaalkaitse)
53421134
gaabriel.tavits@ut.ee     

Jaan Ginter
kriminoloogia professor (õigustemaatika laiemalt)
737 5391, 516 4273
jaan.ginter@ut.ee 

Carri Ginter
Euroopa õiguse kaasprofessor (pensionireform, siseturvalisus, riigiabi ettevõtetele, erinevad kohtumenetlused)
501 8498
carri.ginter@ut.ee  

Paloma Krõõt Tupay
riigiõiguse lektor (arutelud põhiseaduse ümber, riigivõimu otsuste mõju demokraatiale, kriisi mõju õigusriigile)
5301 4420
palomakreet.tupay@ut.ee   

Lauri Mälksoo
rahvusvahelise õiguse professor, (rahvusvaheline ja Euroopa õigus, Venemaa õigusdiskursus)
5037 171
lauri.malksoo@ut.ee 

René Värk
rahvusvahelise õiguse kaasprofessor (rahvusvaheline õigus, ka riigikaitseõigus)
6271885, 5058573
rene.vark@ut.ee 

Anna Markina
kriminoloogia teadur (kuritegevusega seotud küsimused, alaealiste õigusrikkumised, taastav õigus)
627 1876, 5557 3302
anna.markina@ut.ee    

Mari Ann Simovart
tsiviilõiguse kaasprofessor (riigihanked)
627 1883, 5266573
mariann.simovart@ut.ee    

Anu Realo
külalisprofessor, akadeemik (isiksus, heaolu, väärtused, võrdlevad kultuuri-uuringud)
anu.realo@ut.ee 

Andero Uusberg
afektiivse psühholoogia vanemteadur (emotsioonid, eneseregulatsioon, mõjutamispsühholoogia) andero.uusberg@ut.ee 

Kariina Laas
kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor (alkoholi tarbimine, impulsiivsus, psühholoogia rakendamine seaduste kujundamisel jt valdkondades)
737 5920, 5052062
kariina.laas@ut.ee 

Kairi Kreegipuu
eksperimentaalpsühholoogia professor (psühholoogiateaduse eetika sh rakendusteaduses, taju, tunnetus, mälu)
kairi.kreegipuu@ut.ee 

Uku Vainik
psühholoogia teadur (söömiskäitumine, tervisekäitumine, ülekaal, isiksus, käitumisega seotud geenid, käitumisega seotud aju-uuringud)
516 1792
uku.vainik@ut.ee 

Astra Schults
koolipsühholoogia lektor (koolipsühholoogia)
astra.schults@ut.ee 

Triin Liin
kognitiiv- ja koolipsühholoogia lektor (lapse areng, õppimine ja õpetamine, karjääri kujunemine ja kujundamine)
triin.liin@ut.ee 

Talis Bachmann 
kognitiiv- ja õiguspsühholoogia professor (teadvuse mehhanismid ja teooriad, reklaamipsühholoogia, vale avastamise psühholoogia, tunnetusprotsesside uurimine, nägudetaju)
talis.bachmann@ut.ee 

Arvi Kuura
ettevõtluse ja projektijuhtimise dotsent (projekti- ja protsessijuhtimine, projektiseerumine ja projektistumine, teenustumine)
528 7321
arvi.kuura@ut.ee 

Gerda Mihhailova
juhtimise nooremlektor (teenusedisain, disainmõtlemine, meeskonnatöö, virtuaal- ja kaugtöö ehk kaasaegsed töövormid)
505 3572
gerda.mihhailov@ut.ee 

Margus Kõomägi
ärirahanduse teadur (ärirahandus, riskikapital)
502 5679
margus.koomagi@ut.ee 

Heli Tooman
turismimajanduse dotsent (külalislahkus, teenindusjuhtimine)
552 1047
heli.tooman@ut.ee 

Anne Roosipõld
turismiteenuste kaasprofessor (töökohapõhine õpe, praktikad õppetöö osana, kutse- ja kõrghariduse integreeritud õpe turismihariduses, toitlustuskorraldus)
516 7401
anne.roosipold@ut.ee 

Tiina Viin
hotellimajanduse nooremlektor
516 5931
tiina.viin@ut.ee 

Tiina Tamm
hotellimajanduse nooremlektor (teenusmajandus)
5305 2088
tiina.tamm@ut.ee 

Marit Piirman
turismiteenuste nooremlektor (jätkusuutlik areng, keskkonnasäästlik turism)
525 9098
marit.piirman@ut.ee 

Margrit Kärp
spaamajanduse nooremlektor (spaamajandus, spaateenused)
445 0534
margrit.karp@ut.ee 

Ewe Alliksoo
projektijuht (magistirkava inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon, rehabilitatsioon)
445 0543
ewe.alliksoo@ut.ee 

Valter Parve
sotsiaaltöö õpetaja (kogukond, koostöö ja kaasamine)
valter.parve@ut.ee 

Kandela Õun
statistika nooremlektor (uuringud, uurimismeetodid)
5804 7698
kandela.oun@ut.ee 

Anne Rähn
sotsiaaltöö korralduse noormelektor (rahatarkus, sotsiaalõigused)
anne.rahn@ut.ee 

Liina Käär
sotsiaaltöö nooremlektor (kogukond, vabatahtlik tegevus, praktikad, multikultuursus)
508 3834
liina.kaar@ut.ee  

Gea Kammer
TÜ Pärnu kolledži arendusjuht (arendustegevused, projektid, koostöö kohalike ja regionaalsete partneritega, Academia Pernaviensis)
5647 0802
gea.kammer@ut.ee 

Ain Hinsberg
TÜ Pärnu kolledži uurimiskeskuse projektijuht (uurimistegevus, projektid, rahvusvaheline võrgustumine ja koostöö)
56973260
ain.hinsberg@ut.ee