Skip to main content
Foto:
Andero Kalju

Teaduskommunikatsioon

Teaduskommunikatsioon on suhtlus teadusega seotud teemadel eesmärgiga tutvustada teadustöö olulisust ning soodustada teaduse lõimimist ühiskonda.

Üha enam vaadatakse teadlaste poole, et saada seletusi ühiskonnas aktuaalsetele teemadele. Teadlastelt oodatakse oma teadustöö tulemustest rääkimist, laiema avalikkuse harimist ja uue teadmise loomist. Oma teadustöö tulemuste kajastamine teadusajakirjanduses on üks suund. Teine suund on teadustöö tutvustamine teadusringkonnast väljapoole ehk laiemale avalikkusele.

Meedia on vaid üks võimalus teaduskommunikatsiooniks. Uurimistulemuste meedias tutvustamisel on oluline töö uudsus, erakordsus, tulemuste mõju(kus). Seda kõike peaks oskama lihtsalt ja arusaadavalt selgitada. Teemat meediakanalitele pakkudes võiks juba ette mõelda, kas materjal sobiks rohkem trükimeediasse, raadiosse või televisiooni. Viimasel juhul tuleks suuresti kasuks huvitav visuaalne materjal.

Image

Aitame teemaga meediasse jõuda! Saada meile teavet oma teadusuudisest või – projektist või küsi kommunikatsiooninõu enda instituudi või valdkonna kommunikatsioonispetsialistilt

Paljud eesti ja välismaised teadusajakirjanikud kasutavad töövahendina teaduskommunikatsiooni pressiagentuure ja portaale. Näiteks EurekAlert, kuhu saab sisu esitada siin või Research in Estonia. Nendes portaalides on võimalik esitada oma teadusuuringu kohta ingliskeelseid populaarteaduslikke artikleid ja pressiteateid. Tekstide koostamisel ning kontaktidega on abiks valdkonna kommunikatsioonispetsialistid.

#teadus
Rippuvad lambipirnid_allikas Pexels

Sotsiaalteadlased energiapöördest: tarbimise vähendamiseks on vaja lahti mõtestada vajadused

Jaga
10.08.2022
#teadus
Inimesed kasutamas mobiiltelefoni

Õpilased kipuvad sotsiaalmeedias õpetajaid luurama

Jaga
08.08.2022
#teadus #ühiskonnale

Liina Joller-Vahter kaitseb doktoritööd „The government as an enabler and accelerator of diffusion of radical innovations“

31. augustil kell 15.00 kaitseb Liina Joller-Vahter doktoritööd „The government as an enabler and accelerator of diffusion of radical innovations“.
Jaga
04.08.2022