Autor:
Andero Kalju

Teaduskommunikatsioon

Teaduskommunikatsioon on suhtlus teadusega seotud teemadel eesmärgiga tutvustada teadustöö olulisust ning soodustada teaduse lõimimist ühiskonda.

Üha enam vaadatakse teadlaste poole, et saada seletusi ühiskonnas aktuaalsetele teemadele. Teadlastelt oodatakse oma teadustöö tulemustest rääkimist, laiema avalikkuse harimist ja uue teadmise loomist. Oma teadustöö tulemuste kajastamine teadusajakirjanduses on üks suund. Teine suund on teadustöö tutvustamine teadusringkonnast väljapoole ehk laiemale avalikkusele.

Meedia on vaid üks võimalus teaduskommunikatsiooniks. Uurimistulemuste meedias tutvustamisel on oluline töö uudsus, erakordsus, tulemuste mõju(kus). Seda kõike peaks oskama lihtsalt ja arusaadavalt selgitada. Teemat meediakanalitele pakkudes võiks juba ette mõelda, kas materjal sobiks rohkem trükimeediasse, raadiosse või televisiooni. Viimasel juhul tuleks suuresti kasuks huvitav visuaalne materjal.

Image

Aitame teemaga meediasse jõuda! Saada meile teavet oma teadusuudisest või – projektist või küsi kommunikatsiooninõu enda instituudi või valdkonna kommunikatsioonispetsialistilt

Paljud eesti ja välismaised teadusajakirjanikud kasutavad töövahendina teaduskommunikatsiooni pressiagentuure ja portaale. Näiteks EurekAlert, kuhu saab sisu esitada siin või Research in Estonia. Nendes portaalides on võimalik esitada oma teadusuuringu kohta ingliskeelseid populaarteaduslikke artikleid ja pressiteateid. Tekstide koostamisel ning kontaktidega on abiks valdkonna kommunikatsioonispetsialistid.

#teadus
Professor Vincentius Martinus Franciscus Homburg_autor Evelyn Pihla

E-valitsemise professor Vincent Homburg räägib inauguratsiooniloengul poliitika ja tehnoloogia põimumisest

#teadus

Doktoriõppesse sisseastumise infotunnid

Doktoriõppesse sisseastumise infotunnid
#teadus

Meedia ja kommunikatsiooni ning sotsioloogia doktoriõppesse sisseastumise infotund

Meedia ja kommunikatsiooni ning sotsioloogia doktoriõppesse sisseastumise infotund 05.04 kell 16-17