Uudised

Tartu Ülikoolis on suur valik õpetajakoolituse erialasid, kuhu võetakse 2023/2024. õppeaastal vastu 800 uut üliõpilast. Õpetajakoolitusse kandideerijate sagedasematele küsimustele vastab Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma.
01.06.2023
 • #sisseastumine
 • uudis
Kõik Tartu Ülikooli doktorandid ja nooremteadurid on oodatud 28. septembril ülikooli kolme minuti loengute konkursile, et tutvustada ülikooliperele, žüriile ja avalikkusele oma teadustööd.
30.05.2023
 • #teadus
 • uudis
25. mail toimus Tartu tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustiku Ole Rohkem auhinnagala, kus tunnustati tegusaid üliõpilasi, nende organisatsioone ja koostööpartnereid.
29.05.2023
 • #tunnustamine
 • uudis
Kutse Eva Piirimäe raamatu "Herder and Enlightenment Politics" esitlusele Tartus 21. juunil 2023 kl 18.00-20.00 Eesti Üliõpilaste Seltsi majas Tõnissoni 1.
26.05.2023
 • #kirjastamine
 • #kultuur
 • #teadus
 • uudis
Tartu Ülikooli senat valis täna, 26. mai istungil Pärnu kolledži direktoriks Garri Raagmaa, kes on olnud kolledži direktor alates 2018. aastast.
26.05.2023
 • #juhtimine
 • uudis
Haridus- ja teadusministeerium toetab 2023/2024. õppeaastal 400-eurose erialastipendiumiga õpetajakoolituse esmakursuslasi esmajoones nendel erialadel, mille õpetajatest on koolides suurim puudus.
26.05.2023
 • #õppimine
 • #sisseastumine
 • uudis
Skytte instituudi nõukogu valis 23. mai koosolekul instituudi juhatajana jätkama Skytte senise juhataja ja haldusjuhtimise lektori Kristiina Tõnnissoni.
25.05.2023
 • #instituudist
 • uudis
Tartu Ülikooli teadlased loovad koostööd Vietnami kolleegidega
23.05.2023
 • #instituudist
 • #koostöö
 • #rahvusvaheline
 • uudis
17. mail kinnitas senati valimiskomisjon senati valimiste tulemused.
17.05.2023
 • #juhtimine
 • uudis
Laste veebikäitumist uuriva rahvusvahelise projekti raames valmis ühiskonnateaduste instituudi kaasabil teaduseetika teemaline multifilm.
17.05.2023
 • #kooliõpilasele
 • #koostöö
 • uudis
Viie aasta pärast peab doktorantuuri maht suurenema, loodan, et palgatingimused muutuvad väärikamaks ning kõrghariduselu ja tulevikuvaade on selgemad, kirjutab Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser.
17.05.2023
 • #ühiskonnale
 • meist mujal
 • arvamus
Tartu Ülikooli välistöötajate, välisüliõpilaste või eesti keelt teise keelena kõnelevate üliõpilaste eesti keele õppe toetamiseks loodud keeleõppepessa on koondatud suur valik
16.05.2023
 • #õppimine
 • uudis
Haridusmentor ja õpetaja Viivika Keskküla õpetajaametist.
14.05.2023
 • #sisseastumine
 • uudis
Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja Maria Toomi lugu õpetajaametist.
14.05.2023
 • #sisseastumine
 • uudis
Matemaatikaõpetaja Leesi Peedumäe õpetajaks saamise teekond ning õpetajatöö kogemus.
14.05.2023
 • #sisseastumine
 • uudis
Keemiast vaimustatud keemiaõpetaja Joana Jõgela teekond õpetaja elukutseni.
14.05.2023
 • #sisseastumine
 • uudis
Tartu Ülikooli eksperimentaalarenduse toetuse tänavuses taotlusvoorus pälvis aastaseks arendustööks rahastuse üheksa projekti.
12.05.2023
 • #ettevõtlus
 • #teadus
 • uudis
30. mail ilmub 30. aastapäeva puhul artiklikogumik, toimub professorite avalik vestlus ja avatakse juubelinäitus. Uueks vabade kunstide professoriks saab Eesti lavastaja ja teatrijuht Peter Jalakas.
12.05.2023
 • #ülikoolist
 • uudis
Ööraamatukogu saab tänavu 20-aastaseks ning on selle puhul avatud kauem kui kunagi varem
11.05.2023
 • #tudengile
 • #õppimine
 • uudis
16. mail külastab Tartu Ülikooli Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKE-de peadirektoraadi peadirektori asetäitja Maive Rute.
08.05.2023
 • #ettevõtlus
 • #kestlikkus
 • #ühiskonnale
 • uudis