Autor:
Andero Kalju

Õpi töö kõrvalt!

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonnas on ülikooli suurim valik sessioonõppe vormis kavasid. See õppevorm tähendab, et loengud toimuvad 1−2 korda kuus ja võimaldavad õppida töö kõrvalt. Lisaks pakume osakoormusega õpet, mis on veelgi paindlikum ning siis on õppeaeg pikem, võimaldades valida endale sobiliku tempo õpingute läbimiseks. Need õppekavad on valdavalt tasulised. Õppida saab nii rakenduskõrghariduse, bakalaureuse- kui ka magistriõppekavade alusel.

Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõpe

Eripedagoogika 
Koolieelse lasteasutuse õpetaja    
Kutseõpetaja    
Ettevõtlus ja digilahendused     
Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas 
Õigusteadus  
Ettevõtlus ja projektijuhtimine 
Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus     
Turismi- ja hotelliettevõtlus     
Psühholoogia
Psühholoogia magistriõppe eeldusainete programm
Infokorraldus   
Disainmõtlemine ja digiturundus  

Magistriõpe

Ajakirjandus ja kommunikatsioon     
Eripedagoogika ja logopeedia 
Euroopa õpingud    
Haridusinnovatsioon     
Juhtimis- ja digikommunikatsioon
Kaasav haridus
Keeleõpetaja mitmekeelses koolis 
Rakenduslik käitumisteadus
Muutuste juhtimine ühiskonnas     
Põhikooli mitme aine õpetaja 
Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu
Strateegiline juhtimine         
Teenuste disain ja juhtimine     
Õigusteadus   
Õpetajaharidus    
Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs
Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon
Kaasaegne majandus 
UUS! Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises
UUS! Kaasaegne turundus
UUS! Kaasaegne finantsjuhtimine

1. Murrad mugavustsoonist välja. Pikalt kestnud rutiin vähendab elamisjulgust ning uus ja võõras võib tunduda hirmutav. 
2. Õppimine hoiab noorena. Uue õppimine hoiab annab ja hoiab enesekindlust.
3. Avanevad uued uksed. Uued inimesed, mõtted ja kogemused toovad uusi võimalusi ning laiendavad suhtlusvõrgustikku.
4. Avastad oma võimekuse ja julged teha uusi suuremaid otsuseid. Paljud tudengid saavad õpingutest tõuke ja julguse teha kaua igatsetud muutusi.
5. Saad segasest ja keerulisest maailmast paremini aru. Ülikooliõpingud annavad sügavama mõistmise ühiskonnas toimuvast ning oskuse teadlikumalt sõna võtta, aregumenteerida ning teha vahet arvamustel ja faktidel. 

Näpunäited ajaplaneerimiseks

Õppimine sessioonõppes

International students walking.

Kaks rahvusvahelist magistriõppekava ootab õppijaid

Lossi 36 University of Tartu

Doktorantide juhendajate infotund

University of Tartu students

Sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe esmakursuslaste koordinatsioon