Autor:
Andero Kalju

Õpi töö kõrvalt!

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonnas on ülikooli suurim valik sessioonõppe vormis kavasid. See õppevorm tähendab, et loengud toimuvad 1−2 korda kuus ja võimaldavad õppida töö kõrvalt. Lisaks pakume osakoormusega õpet, mis on veelgi paindlikum ning siis on õppeaeg pikem, võimaldades valida endale sobiliku tempo õpingute läbimiseks. Need õppekavad on valdavalt tasulised. Õppida saab nii rakenduskõrghariduse, bakalaureuse- kui ka magistriõppekavade alusel.

Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõpe

Disainmõtlemine ja digiturundus
Eripedagoogika ja logopeedia
Ettevõtlus ja digilahendused
Ettevõtlus ja projektijuhtimine
Infokorraldus
Koolieelse lasteasutuse õpetaja
Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas
Kutseõpetaja
Õigusteadus  
Psühholoogia
Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus     
Turismi- ja hotelliettevõtlus     
 

Magistriõpe

Ajakirjandus ja kommunikatsioon     
Eripedagoogika ja logopeedia 
Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises
Euroopa õpingud    
Haridusinnovatsioon     
Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon
Juhtimis- ja digikommunikatsioon
Kaasaegne finantsjuhtimine
Kaasaegne majandus
Kaasaegne turundus
Kaasav haridus
Keeleõpetaja mitmekeelses koolis
Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu

Muutuste juhtimine ühiskonnas     
Põhikooli mitme aine õpetaja 
Rakenduslik käitumisteadus
Strateegiline juhtimine         
Teenuste disain ja juhtimine     
Õigusteadus   
Õpetajaharidus    
Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs

1. Murrad mugavustsoonist välja. Pikalt kestnud rutiin vähendab elamisjulgust ning uus ja võõras võib tunduda hirmutav. 
2. Õppimine hoiab noorena. Uue õppimine hoiab annab ja hoiab enesekindlust.
3. Avanevad uued uksed. Uued inimesed, mõtted ja kogemused toovad uusi võimalusi ning laiendavad suhtlusvõrgustikku.
4. Avastad oma võimekuse ja julged teha uusi suuremaid otsuseid. Paljud tudengid saavad õpingutest tõuke ja julguse teha kaua igatsetud muutusi.
5. Saad segasest ja keerulisest maailmast paremini aru. Ülikooliõpingud annavad sügavama mõistmise ühiskonnas toimuvast ning oskuse teadlikumalt sõna võtta, aregumenteerida ning teha vahet arvamustel ja faktidel. 

Näpunäited ajaplaneerimiseks

Õppimine sessioonõppes

tudengid koridoris

Sel kevadel avab Tartu Ülikool doktoriõppes 189 õppekohta

Tudengid õppimas

Tartu Ülikooli akadeemilist testi lahendas sel aastal 36% abiturientidest

Joonas Asumets ja Hele-Mai Viltrop, kõrvuti portreed

Gümnaasiumist ülikooli, ülikoolist unistusteni