Sotsiaalteaduste valdkonna raamatukogud

Sotsiaalteaduste raamatukogu 

Sotsiaalteaduste raamatukogus leidub kirjandust ajakirjanduse, avalikkussuhete, kommunikatsiooni, riigiteaduste (sh Euroopa Liidu temaatika), avaliku halduse, sotsioloogia, sotsiaalpoliitika, sotsiaaltöö, psühholoogia, pedagoogika ja ajaloo valdkonnast. Sotsiaalteaduste raamatukogu asub Lossi 36 õppehoones.

Raamatukogu lahtiolekuajad leiad siit.
Lossi 36-316, Tartu
Kontakt: so.raamatukogu@ut.ee, 737 5940

Õigusteaduskonna teabekeskus

Õigusteaduskonna raamatukogusid nimetatakse teabekeskusteks. Tartu ja Tallinna teabekeskustes on kättesaadav nii õigusalane õppe- ja teaduskirjandus, õigusaktid kui ka õigusteaduskonnas kaitstud lõputööd. 

Raamatukogu lahtiolekuajad leiad siit.
Tartus: Näituse 20
Tallinnas: Kaarli pst 3

Majandusraamatukogu

Majandusraamatukogu asub Delta keskuse raamatukogus ühistes ruumides matemaatika-informaatika raamatukoguga. Majandusraamatukogu on Tartu Ülikooli erialaraamatukogu, kus leidub kaasaegset õppe- ja teaduskirjandust majanduse eri valdkondade kohta. Kirjanduse valikul lähtutakse TÜ majandusteaduskonna õppekavadest ja teadustöö suundadest.

Narva mnt 18–1015, Tartu  
Kontakt: mj.raamatukogu@ut.ee, 737 6325 

Haridusteaduste raamatukogu 

Haridusteaduste instituudi raamatukogu koosneb peamiselt pedagoogika, psühholoogia, ainedidaktika alasest kirjandusest ning instituudis kaitstud üliõpilastöödest. Jüri Parijõe nimeline raamatukogu asub Salme 1a õppehoones.

Raamatukogu lahtiolekuajad leiad siit.
Jakobi 5, Tartu
Kontakt: hi.raamatukogu@ut.ee, 737 6452

Pärnu kolledži raamatukogu 

Pärnu kolledži raamatukogu ülesandeks on raamatukogu allikate ja kaasaegsete infosüsteemide toel kaasa aidata ja intensiivistada õppeprotsessi, olles universaalne kõigis kolledži uurimisvaldkondades - turism, ettevõtlus ja sotsiaaltöö. Raamatukogusse komplekteeritakse kolledžis õpetatavate erialadega seonduvat teadus- ja õppekirjandust.

Raamatukogu lahtiolekuajad leiad siit.
Ringi 35, Pärnu
Kontakt: raamatukogu@pc.ut.ee, 445 0525, 514 2156

Narva kolledži raamatukogu

Narva kolledži raamatukogust leiab erialast kirjandust nii noorsootööst, ettevõtlusest kui ka pedagoogikast.

Raekoja plats 2, Narva
Kontakt: raamatukogu@narva.ut.ee, 740 1949