Sotsiaalteaduste valdkonna avalikud loengud

Sellel kevadel toimusid mitmed avalikud loengud ja infotunnid, mis avasid nii ühiskondlike probleeme ja muutuseid, tutvustasid õppekavasid või andsid ülevaate ühiskondlikest arengutest.

#teadus #ühiskonnale
Lelde Luik

Lelde Luik kaitseb doktoritööd „Re-evaluating the role of representative institutions in radical democratic theory: lessons from democratic identity construction in Latvia“

#koostöö #ühiskonnale
Geenikiip

Tartu Ülikool sai 30 miljonit eurot personaalmeditsiini keskuse arendamiseks

#kestlikkus #ühiskonnale
Triin Vihalemm_allikas haridus- ja teadusministeerium

Margit Keller ja Triin Vihalemm selgitavad kliimaprotestide mõju ja tagamaid