Skip to main content

Sotsiaalteaduste valdkonna kontakt

Sotsiaalteaduste valdkond

Lossi 36-124, 51003 Tartu

E-post: sotsiaalteadused@ut.ee
Telefon: 737 5957
Lossi 36 valvelaud: 737 6140

Dekanaadi kontaktid

Töötajate kontaktid

Jaga
15.12.2021
#valdkonnast

Regionaalarengu toetamine ja kohalolu regioonikeskustes

Selleks et rakendada ülikooli teaduspotentsiaali, arendada partnerlussuhteid ning kaasata rohkem ülikooliväliseid rahalisi vahendeid, on sotsiaalteaduste valdkond lisaks ülikooli kodulinnale Tartul

Jaga
26.11.2021
#valdkonnast

Ühiskonna teenimine

Sotsiaalteadlased mõtestavad lahti ühiskonna ja majanduse ees seisvaid küsimusi, puudusi ja ülesandeid, aitavad lahendada keerdküsimusi ning kasutada ära arenguvõimalusi nii kohalikul kui ka üleilm

Jaga
26.11.2021