Sotsiaalteaduste valdkonna kontakt

Sotsiaalteaduste valdkond

Lossi 36-124, 51003 Tartu

E-post: sotsiaalteadused@ut.ee
Telefon: 737 5957
Lossi 36 valvelaud: 737 6140

Dekanaadi kontaktid

Töötajate kontaktid

#instituudist #ühiskonnale #valdkonnast #vilistlane
STK esimene lend 3. kursusel 1995

Sotsiaalteaduskond 30 tähistamine

#valdkonnast
Meedia

Ajakirjanikule