Sotsiaalteaduste valdkonna kontakt

Sotsiaalteaduste valdkond

Lossi 36-124, 51003 Tartu

E-post: sotsiaalteadused@ut.ee
Telefon: 737 5957
Lossi 36 valvelaud: 737 6140

Dekanaadi kontaktid

Töötajate kontaktid

Lossi 36 õppehoone droonivaatest.

Dekaanikandidaatide kohtumine sotsiaalteaduste valdkonna töötajate ja üliõpilastega

STK esimene lend 3. kursusel 1995

Sotsiaalteaduskond 30 tähistamine

Meedia

Ajakirjanikule