#teadus #uudis
Tartu Ülikooli doktorantide kolme minuti loengute konkurss tõi kokku eri valdkondade noored teadlased.
29.09.2023
#instituudist #uudis
29. septembril toimunud Tartu Ülikooli senati istungil valiti afektiivpsühholoogia professoriks Andero Uusberg ja kliinilise psühholoogia professoriks Kirsti Akkermann.
29.09.2023
#ülikoolist #esmakursuslane #uudis
Kolmapäeval, 27. septembril alustati Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis programmi „Talendid Tartusse!“ uut õppeaastat.
29.09.2023
#ettevõtlus #teadus #uudis
Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös on valminud tervisetehnoloogiate ja -teenuste valdkonna arendamise strateegia ja tegevuskava aastateks 2023–2028.
28.09.2023

Sotsiaalteaduste valdkond

Meie valdkond on hinnatuim sotsiaalteadlaste koolituskeskus ning pakub kõige laiapõhjalisemat sotsiaalteaduslikku kõrgharidust Eestis. Siin teevad omavahel koostööd õigusteaduse, politoloogia, psühholoogia, haridusteaduse, kommunikatsiooniuuringute ja paljude teiste erialade teadlased ja üliõpilased.

Sisseastumine ja õpe

Täiendusõpe

Oleme tulevikuühiskonna mõtestajad

Sotsiaalteadlased on arengu ja protsesside algatajad ning teadussuundade, huvi- ja ühiskonnarühmade vahendajad, lahenduskäikude kujundajad ja muutuste juhid. Keerukate küsimuste lahendamisel ja erinäoliste osaliste kokkutoomisel on vaja ettevõtlikku ja avatud mõtteviisi, loovust ja uuendusmeelsust koos riskijulgusega ning keskendumist eelkõige teaduspõhisusele, pikale perspektiivile ja kestlikele lahendustele. Panustame majanduslike ja ühiskondlike arengute teaduspõhisesse analüüsimisse ning mõjude hindamisse.

Sotsiaalteaduste valdkonna arengukava

Avalikud loengud