Skip to main content

Sotsiaalteaduste valdkonnast

05.01.2022
#ühiskonnale #meist mujal
Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudi arendus­spetsialist ja meedia­uurija Maia Klaassen leiab, et muutunud meediatarbimise keskel tuleks inimestel teha teadlik pingutus selleks, et süveneda te…
Jaga
27.01.2022
#ettevõtlus #uudis
16.–17. veebruarini 2022 kella 11–15 toimub veebikeskkonnas Worksup.com karjäärifestival, kus pakutakse üliõpilastele ja ettevõtjatele võimalust luua kontakte, jagada kogemusi, inspireerida…
Jaga
27.01.2022
#tunnustamine #uudis
24. ja 25. jaanuaril toimus sotsiaalteaduste valdkonna talveseminar, kus kuulutati välja silmapaistva ühiskondliku tegevuse preemia saajad ning valdkonna aasta tegu. Valdkonna 2021. aasta teo tiit…
Jaga
27.01.2022
#teadus #meist mujal
Tartu Ülikooli meediauuringute professor Andra Siibak räägib uuest, digivahendite keskel üles kasvanud põlvkonnast, suurkorporatsioonide lastega seotud ärihuvidest ning sellest, kui mõistlik on oma v…
Jaga
26.01.2022

Sotsiaalteaduste valdkond

Meie valdkond on hinnatuim sotsiaalteadlaste koolituskeskus ning pakub kõige laiapõhjalisemat sotsiaalteaduslikku kõrgharidust Eestis. Siin teevad omavahel koostööd õigusteaduse, politoloogia, psühholoogia, haridusteaduse, kommunikatsiooniuuringute ja paljude teiste erialade teadlased ja üliõpilased.

Sisseastumine ja õpe

Täiendusõpe

Oleme tulevikuühiskonna mõtestajad

Sotsiaalteadlased on arengu ja protsesside algatajad ning teadussuundade, huvi- ja ühiskonnarühmade vahendajad, lahenduskäikude kujundajad ja muutuste juhid. Keerukate küsimuste lahendamisel ja erinäoliste osaliste kokkutoomisel on vaja ettevõtlikku ja avatud mõtteviisi, loovust ja uuendusmeelsust koos riskijulgusega ning keskendumist eelkõige teaduspõhisusele, pikale perspektiivile ja kestlikele lahendustele. Panustame majanduslike ja ühiskondlike arengute teaduspõhisesse analüüsimisse ning mõjude hindamisse.

Sotsiaalteaduste valdkonna arengukava

Doktoriõppe keskus