Skip to main content

Sotsiaalteaduste valdkonna arengukava 2022-2026

Sotsiaalteaduste valdkonna arengukava aastateks 2022–2026 on peamine valdkonna arengut määratlev dokument. Arengukava on kooskõlas Tartu Ülikooli arengukavaga aastateks 2021‒2025 ja toetab selle eesmärkide saavutamist nii valdkonnas, ülikoolis kui ka ühiskonnas, arvestades muutuvat maailma. See on arengusuundi seadev ja vajaduse korral täiendatav dokument. Arengukavas püstitatud eesmärkide poole liikumisel arvestab valdkond ka ÜRO kestliku arengu eesmärke. Arengukava on vastu võetud sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu 19. augusti 2021. a otsusega. 

Arengukava terviktekst

Rahvusvaheline rahvusülikool: sild ida ja lääne vahel

Lahendusi pakkuv ja koostöine teadus

Nüüdisaegne ja inspireeriv õpe

Oleme tulevikuühiskonna mõtestajad

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonnal on võimestav roll ja vastutus ülikoolipere loovuse, innovatsioonivõimekuse ja ettevõtlikkuse kasvatamisel, probleemikeskse ning erialasid ühendava õppe-, teadus- ja arendustöö viljelemisel ning uudsete koostöö- ja juhtimisviiside ning ürituste katsetamisel.

Arenev ja uuendusmeelne organisatsioon

Regionaalarengu toetamine ja kohalolu regioonikeskustes

Jaga
15.12.2021
#valdkonnast

Regionaalarengu toetamine ja kohalolu regioonikeskustes

Selleks et rakendada ülikooli teaduspotentsiaali, arendada partnerlussuhteid ning kaasata rohkem ülikooliväliseid rahalisi vahendeid, on sotsiaalteaduste valdkond lisaks ülikooli kodulinnale Tartul

Jaga
26.11.2021
#valdkonnast

Ühiskonna teenimine

Sotsiaalteadlased mõtestavad lahti ühiskonna ja majanduse ees seisvaid küsimusi, puudusi ja ülesandeid, aitavad lahendada keerdküsimusi ning kasutada ära arenguvõimalusi nii kohalikul kui ka üleilm

Jaga
26.11.2021