Skip to main content

Regionaalarengu toetamine ja kohalolu regioonikeskustes

Selleks et rakendada ülikooli teaduspotentsiaali, arendada partnerlussuhteid ning kaasata rohkem ülikooliväliseid rahalisi vahendeid, on sotsiaalteaduste valdkond lisaks ülikooli kodulinnale Tartule aktiivne ka Narvas, Pärnus ja Tallinnas.

  • Osaleme kohalike omavalitsuste arenguplaanide koostamisel ja elluviimisel nii valdkonna instituutide, ülikooli kolledžite kui ka ülikooli kohalolu kaudu Tallinnas.
  • Oleme Tartu linnale aktiivne partner Tartu kui rahvusvahelise, avatud ja modernse ülikoolilinna arendamisel.
  • Suurendame regionaalsete kolledžite mõjukust kaasarääkimisel nii kohalikul, üleriigilisel kui ka omas pädevusvaldkonnas rahvusvahelisel areenil.
  • Kujundame Pärnu ja Narva kolledžitest regionaalse koostöö keskme, kus kohtuvad kogukondade, kohalike omavalitsuste, ettevõtete ning rahvusvaheliste partnerite soovid ja huvid.
  • Toetame Pärnu ja Narva kolledži tegevust regionaalsete kompetentsikeskuste loomisel, kaasame kolledžite pädevusalad valdkondlikesse õppekavadesse ja rakendusuuringute tegemisse.
  • Hindame valdkonna ja ülikooli kui terviku strateegilist kohalolu Tallinnas, kaaludes seejuures erisuguseid mudeleid, koostöösuhteid ja alternatiivseid ruumiprogramme soovitud eesmärkide saavutamiseks.
  • Töötame selle nimel, et professuuride loomine kolledžites muutuks tavapraktikaks ja tooks pikemas plaanis kaasa doktoriõppekohtade avamise neis.
#valdkonnast
Meedia

Ajakirjanikule

Jaga
30.05.2022
Jaga
15.12.2021
Jaga
26.11.2021