Skip to main content

Töötajate kontaktid

#valdkonnast

Regionaalarengu toetamine ja kohalolu regioonikeskustes

Selleks et rakendada ülikooli teaduspotentsiaali, arendada partnerlussuhteid ning kaasata rohkem ülikooliväliseid rahalisi vahendeid, on sotsiaalteaduste valdkond lisaks ülikooli kodulinnale Tartul

Jaga
26.11.2021
#valdkonnast

Ühiskonna teenimine

Sotsiaalteadlased mõtestavad lahti ühiskonna ja majanduse ees seisvaid küsimusi, puudusi ja ülesandeid, aitavad lahendada keerdküsimusi ning kasutada ära arenguvõimalusi nii kohalikul kui ka üleilm

Jaga
26.11.2021
#valdkonnast

Lahendusi pakkuv ja koostöine teadus

Sotsiaalteaduste valdkonnas seistakse teadus- ja tõenduspõhise maailmavaate eest, väärtustatakse teadlast ning kõrgetasemelist teadust ja soodustatakse akadeemilise järelkasvu arengut.

Jaga
26.11.2021