Autor:
Andero Kalju

Õigusteadus

Õigusteaduskonnas tehtav teadustöö hõlmab nii Eesti keskseid kui ka rahvusvahelisi õigusteaduslikke uuringuid, seadustele teaduslike kommentaaride kirjutamist, õigusteaduslike ajakirjade välja andmist, teaduskonverentside korraldamist, osalemist kohalike ja rahvusvaheliste õigusajakirjade väljaandmisel ja teadusliku järelkasvu juhendamist. Meie õppejõud avaldavad aktiivselt artikleid ja monograafiaid rahvusvaheliselt tunnustatud ajakirjades ja kirjastustes ning on autoriteks kümnetele õigusõpikutele ja seaduste kommenteeritud väljaannetele. Lisaks osalevad meie akadeemikud õigusteaduslike ajakirjade Juridica ja Juridica International toimetuskolleegiumide töös. 

Teadusvaldkonna kirjeldus 

Teaduskonna liikmed osalevad aktiivselt erinevate komisjonide (kohtunikueksamikomisjon, Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjon) töös ning nõustavad ministeeriume ja teisi asutusi. Õigusteaduskonnal on tihedad sidemed paljude välismaa ülikoolide ja uurimiskeskustega, mis soodustavad meie õppejõudude tegutsemist rahvusvahelistes uurimisrühmades. Teaduskond võõrustab sageli ka külalislektoreid ja -doktorante eri riikidest. 

Oleme edukalt taotlenud teadusprojektidele toetust erinevatest rahastusprogrammidest, sh EL raamprogrammid, Eesti Teadusagentuuri grandid ning teised riiklikud ja rahvusvahelised programmid. Hetkel on käimas mitmeid erinevaid teadusprojekte, mida juhivad teaduskonna teadlased. Tartu Ülikool on Eesti ainuke kõrgkool, millel on õigus viia läbi doktoriõpet õigusteaduses. Meie doktorandid osalevad rahvusvahelises teadus- ja õppetöös ning külastavad aktiivselt välisülikoole. Mitmed doktorandid on kaasatud õppejõudude teadusprojektidesse.  

Peamised uurimissuunad 

  • Rahvusvaheline õigus ja inimõigused Venemaal 
  • Rahvusvaheline ja Euroopa õigus 
  • Infotehnoloogiaõigus 
  • Karistusõiguse õigusriiklikud alused 
  • Religioon ja inimõigused 
  • Eesti õiguse ja õigusteaduse ajalugu 
  • Intellektuaalse omandi õigus 
  • Tarbijate õigused digitaalses ühisturus 
  • Tsiviilõiguse alusuuringud, ühinguõiguse reform, tsiviilkohtumenetluse arengud 

 

#teadus
Professor Vincentius Martinus Franciscus Homburg_autor Evelyn Pihla

E-valitsemise professor Vincent Homburg räägib inauguratsiooniloengul poliitika ja tehnoloogia põimumisest

#teadus

Doktoriõppesse sisseastumise infotunnid

Doktoriõppesse sisseastumise infotunnid
#teadus

Meedia ja kommunikatsiooni ning sotsioloogia doktoriõppesse sisseastumise infotund

Meedia ja kommunikatsiooni ning sotsioloogia doktoriõppesse sisseastumise infotund 05.04 kell 16-17