Foto:
Tartu Ülikool

Psühholoogia

Psühholoogiateaduse maastik on lai ning omakorda aluseks väga paljudele teistele valdkondadele, mis puutuvad inimestesse ja nende suhestumisse maailmaga. Psühholoogia instituudi uurimistöö temaatika on mitmekülgne. Maailmatasemel uurimistööd tehakse mitmetes valdkondades. Peamiselt uuritakse, kuidas psüühilised protsessid seostuvad nii vaimse kui ka füüsilise tervisega, kuidas inimene ümbritsevat maailma tajub ja tunnetab, miks ja mille poolest inimesed teineteisest erinevad, kuidas kultuur, kool ja muud keskkonnad inimese arengut mõjutavad ning kuidas toimivad inimeste vahelised suhted. Neis valdkondades tegeleme nii suuremate, teadusliku psühholoogia aluspõhimõtteid puudutavate uuringute kui ka praktilisemate projektidega. 

Teadusvaldkonna kirjeldus

Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi teadlased avaldavad pidevalt teadustöid maailma juhtivates teadusajakirjades ning tegelevad mainekate teadusajakirjade toimetamisega. Meie teadlaste tööd on ära märgitud nii riiklikult kui rahvusvaheliselt. Instituudi töötajate hulgas on Teaduste Akadeemia liikmeid ja erialaassotsiatsioonide juhte. Meie teadlased võtavad sõna ühiskonnas olulistel teemadel meedias ja on näiteks kaasa rääkinud valitsuse teadusnõukojas.  Instituudi erinevates laboriruumides on kasutusel kaasaegseid uurimistehnikaid nagu silmaliigutuste jälgimine, elektro­entsefalograafia (EEG), aju ainevahetuse registreerimine (fNIRS) jm. 

Meie instituut on Eesti psühholoogiateadlaste järelkasvu peamine kasvulava. Tartu Ülikoolis on võimalik omandada psühholoogiaharidus doktorikraadini välja. Instituut on seotud käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooliga. Sarnaselt teadlastele saavad iga-aastasel riiklikul üliõpilaste teadustööde konkursil ära märgitud ka mitmed psühholoogia instituudi tudengite uurimistööd. Psühholoogia instituudi õppe- ja teadustöö on maailmatasemel hinnatud. 

Peamised uurimissuunad  

  • Nägemis- kuulmis- ja keeletaju 
  • Tähelepanu, teadvus ja mälu 
  • Emotsioonide reguleerimine
  • Tervis ja subjektiivne heaolu 
  • Söömise psühholoogia ja söömishäired 
  • Käitumisgeneetika 
  • Isiksusepsühholoogia 
  • Arengupsühholoogia
  • Sotsiaal- ja kultuuripsühholoogia 

Tutvu teadusprojektidega

Tervis ja heaolu

Tunnetus

Isiksus

Arengu- ja sotsiaalpsühholoogia

#kestlikkus #teadus
Kergliiklustee jalakäijatele ja ratturitele_allikas Pexels

Valmis uuring ja analüüs, mis käsitleb kohalike omavalitsuste rolli rohepöördes

#teadus
Mikroplast ämbris_allikas Pexels

Värske teadus: tulemuslikust lastekaitsest, koroonajärgse tuleviku kujutlemisest, rasvunud poiste treenimisest ja kahjulikust mikroplastist

#kestlikkus #teadus #ühiskonnale
Piret Ehin 2

Eesti teadus ja ühiskond vajavad praegu kõige enam avatust, tõde ja julgeolekut