Autor:
Andero Kalju

Meedia ja kommunikatsioon

Sügavalt meediastunud ühiskonnas sõltuvad kõik eluvaldkonnad aina enam meediast. Ühiskonnateaduste instituudis uuritakse ja analüüsitakse meedia ja kommunikatsiooniga seotud nähtusi nii indiviidi, organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil. Meie interdistsiplinaarsele teadlaskonnale pakuvad huvi näiteks professionaalne ajakirjandus, poliitiline kommunikatsioon, mäluasutuste töörütmid ja säilenõtkus, andmestumine ja tehnoloogilised riskid, sotsiaalmeedia võimalused ja ohud, organisatsioonikultuur, meediapoliitika ja infoõigus, info-, meedia- ja digipädevused, infokorratus ja informatsiooniline mõjustamine, küberkuritegevus ning teadus- ja kriisikommunikatsioon. Lisaks tegeleme nii kirjeldava kui ka analüütilise alusteadusega, muuhulgas uute digimeetodite arendamisega. 

Teadusvaldkonna kirjeldus 

Ühiskonnateaduste instituudis tegeletakse meedia ja kommunikatsiooni teadusvaldkonnas läbivalt info, andmete ja tähendustega. Peame oma üldpädevuseks mitmekesist, sõltumatut ja kriitilist analüüsi. Meie eesmärk on arendada demokraatlikus ühiskonnas ühist tähendusloomet. Uurime meedia ajalugu, sisu, loomeprotsessi, mõju ja auditooriumit, aga ka mäluasutusi ja nende töömeetodeid, inimestevahelise kommunikatsiooni protsessi, infootsikäitumist, organisatsioonikommunikatsiooni ning tähendusloomet jagatud infoväljades.  

Meie teadustöö meedia ja kommunikatsiooni valdkonnas võib 2022. aastal jagada kolmele põhiteljele. Andmestuvate ja digitaliseeruvate institutsioonide juures pakuvad meile huvi digipädevused, AI ja profileerimine ning hariduse andmestumine. Professionaalse demokraatiat toetava ajakirjanduse jaoks uurime ajakirjanike rolle ja nendega kaasnevaid pingeid, vähemusmeediat, Euroopa meediamaastikke ja auditooriumeid. Oskusliku ja meediapädeva elanikkonna nimel analüüsime digitaliseerinud lapsepõlve, noorte meediapädevusi, mäluasutuste töörütme kiireneva sotsiaalse aja kontekstis, venekeelse elanikkonna meediakasutust ning küberkuritegevust pandeemia ajal.  

Uue kvaliteetse ekspertteadmise loomise kõrval peame oluliseks ühiskonnas kaasa rääkimist. See hõlmab nii leidude ühiskonnale vahendamist kui ka avaliku arutelukultuuri edendamist. Teadlaste järelkasvu soodustamiseks kaasame teadusprojektidesse ja -uuringutesse tudengeid juba bakalaureuseastmes.  

Peamised uurimissuunad

  • Ajakirjandus ja sotsiaalmeedia 
  • Meedia-, info- ja digipädevused 
  • Poliitiline kommunikatsioon
  • Meediapoliitika 
  • Teaduskommunikatsioon 
  • Infoharidus ja raamatukogundus 
#teadus
Professor Vincentius Martinus Franciscus Homburg_autor Evelyn Pihla

E-valitsemise professor Vincent Homburg räägib inauguratsiooniloengul poliitika ja tehnoloogia põimumisest

#teadus

Doktoriõppesse sisseastumise infotunnid

Doktoriõppesse sisseastumise infotunnid
#teadus

Meedia ja kommunikatsiooni ning sotsioloogia doktoriõppesse sisseastumise infotund

Meedia ja kommunikatsiooni ning sotsioloogia doktoriõppesse sisseastumise infotund 05.04 kell 16-17