Doktoriõppe programmid enne 2022/2023 sisse astunutele

Enne 2022/2023 sisse astunud doktorantide õppetöö jätkub sisseastumisel kehtinud õppekava versiooni alusel, edasijõudmise hindamise aluseks on ainepunktide kogumine vastavalt õppekava tingimustele ning valdkondlikule atesteerimiskorrale. Atesteerimine toimub kahe õpitud semestri järel, seda ka eksternõppes. 

Doktorandid saavad õpinguid peatada akadeemilise puhkuse alusel, samuti on võimalik pikendada õpinguid 12 kuu võrra.  

Enne 2022/2023 sisseastunutele jäävad kehtima järgmised toetusskeemid:

Doktoranditoetust makstakse doktorandile nominaalse õppeaja jooksul stipendiumina.

Doktorandi tulemusstipendiumit makstakse doktorandile nominaalse õppeaja jooksul täiendava stipendiumina  kui ta õpib täiskoormusel ning täidab atesteerimise tulemusena õppekava 100%-liselt.

 

NB! Enne 2022/2023 õppeaastat avatud doktoriõppekavad suletakse 31.08.2028.

 

Doktoriõppekavad enne 2022/23 õppeaastat

Teadlaste vestlusring Õiglase Ülemineku Foorumil

Ida-Virumaa üleminekul kestlikumale majandusmudelile oodatakse suurt tuge teaduse ja ettevõtluse koostööst

Maakera ja koroonaviirust illustreeriv pilt

Teadusnõukoja liikmed ja Tartu Ülikooli teadlased arutlesid viiruste mõju ja tuleviku üle

EHA

Haridusteaduste ajakiri tähistab kümnendat aastapäeva konverentsiga