Ukraina tudengid vajavad jätkuvalt meie kõigi tuge

Ülikool kutsub oma liikmeid endiselt üles toetama Ukraina üliõpilaste haridustee jätkamist Tartu Ülikoolis. Praeguseks on ukrainlased esitanud üle 300 sisseastumisavalduse ja sügiseks Ukrainast pärit tudengite arv ilmselt kahekordistub. Seega on ülikoolipere jätkuv toetus äärmiselt oluline. 

Tartu Ülikooli Sihtasutuse Ukraina stipendiumi fond, mis kogub ja vahendab annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis, on seni kogunud ligi 65 000 eurot ja fondist on juba toetust saanud 32 üliõpilast. Praegu õpib ülikoolis 123 Ukraina kodanikku. Sellekevadist vastuvõttu pikendati ukrainlaste jaoks 1. juunini ja ülikool on lubanud võtta õppima veel kuni 250 uut Ukraina tudengit. 

Nüüdseks on ukrainlased esitanud üle saja sisseastumisavalduse ja võib arvata, et Ukraina tudengite arv sügiseks kahekordistub. Riik on tulnud ülikoolidele appi ning lubanud tasuda Ukraina üliõpilaste õppemaksu ja keeleõppekulud 2500 euro ulatuses semestris. Ülikoolid on ühiselt leppinud kokku, et uutele tulijatele antakse sellest 500 eurot esimese kuu elamiskulude katteks. 

Õppeprorektor Aune Valk märkis, et elamiskulusid on vaja kindlasti katta pikemat aega, sest Ukrainasse jäänud või põgenikena välismaal uut elu alustavatel vanematel on raske, kui mitte võimatu oma tudengitest lapsi toetada. „Kuigi riik pakub ajutise kaitse saajatele võimalust taotleda vajaduspõhist õppetoetust, ei ela sellest ära, ning seda ei saa taotleda enne sõda riigist lahkunud või mõnes teises riigis ajutist kaitset taotlevad ukrainlased. Kokkuvõttes vajavad meie Ukraina tudengid järgmisel õppeaastal elamiskulude katteks umbes miljon eurot,“ ütles Valk.

Stipendiumi esimene taotlusvoor lõppes 15. märtsil. Siis toetati tänu kogutud annetustele 32 üliõpilast kokku 47 700 euroga. Välja anti 1100–1600 euro suurused stipendiumid. Stipendiaadid võivad raha kasutada oma vajaduste kohaselt. Ülikooli õppetasust on Ukraina kodakondsusega üliõpilased praegu vabastatud. Ülikooli Ukraina stipendiumi fondi järgmine taotlusvoor algab 1. septembril.

Ukraina üliõpilasi saab toetada mitmel moel 

Kevadel ja suvel on tulemas palju üritusi, kus kogutakse Ukraina üliõpilastele toetust.

Lisaks on ülikoolipere liikmetel võimalus teha Ukraina stipendiumi fondi omale sobivas summas (püsi)annetus. Püsiannetuse saab vormistada Tartu Ülikooli Ukraina stipendiumi fondi lehel ja annetatavat summat on võimalik hiljem internetipangas muuta. Eraisikuna annetamine on tulumaksuvaba.

Jätkuvalt otsib ülikool stipendiumide rahastamise võimalusi ka mujalt, sh ettevõtjatelt, riigilt ja välisfondidest. 

Tartu Ülikooli Sihtasutuse Ukraina stipendiumi fondist saavad stipendiumi taotleda Tartu Ülikoolis õppivad Ukraina kodakondsusega bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Stipendiumi võivad üliõpilased kasutada oma vajaduste kohaselt. Ülikooli õppetasust on nad vabastatud. Stipendiumide arv ja suurus oleneb annetuste kogusummast. 

 
#ühiskonnale
Võistkondlik 24 h Vikipeedia artiklivõistlus 2019. aasta sügisel Tartus. Võitjavõistkond.

Üliõpilased on oodatud osalema Vikipeedia artikli kirjutamise välkvõistlusel

#kestlikkus #täiendusõpe #ühiskonnale
mets

Kevadsemestril alustab jätkusuutlikkust arendav kursus

#teadus #ühiskonnale
Lelde Luik

Lelde Luik kaitseb doktoritööd „Re-evaluating the role of representative institutions in radical democratic theory: lessons from democratic identity construction in Latvia“