Foto:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Tartu Ülikooli Narva kolledži direktoriks valiti Indrek Reimand

Tartu Ülikooli senat valis täna, 17. juunil Narva kolledži direktoriks Indrek Reimandi, kes on olnud alates 1. maist kolledži direktori kohusetäitja. Reimand peab tähtsaks tugevdada Narva kolledži regionaalset rolli, siduda kolledži tegevust rohkem kohalike ettevõtetega ning hoogustada osalemist kohalikus elus.

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaani Raul Eametsa sõnul tunneb Indrek Reimand väga hästi kõrghariduse ja teaduse spetsiifikat ning Eesti ja Euroopa Liidu avaliku sektori toimemehhanisme. Lisaks on ta hoolimata lühikesest ametiajast direktori kohusetäitjana suutnud sõnastada  kolledži olulisemad arenguvajadused. „Tema pikaajaline kogemus kõrgharidus- ja teadusvaldkonna juhina annab lootust, et kõik kavandatavad plaanid viiakse ellu,“ ütles Eamets.

Indrek Reimandi sõnul on Narva kolledž suure sümbolväärtusega asutus nii Narvas, Ida-Virumaal kui ka kogu Eestis. „Lisaks oma põhitegevusele on kolledž olnud väga oluline kohaliku elu edendaja paljudes valdkondades,“ selgitas ta. Samas tõdes Reimand, et kolledži elu arendamisel seisavad ees mitmed keerulised ülesanded. „Tundub, et kolledž ei olegi kohalikku ellu ja majandusse nii tugevalt integreeritud, kui eemalt vaadates eeldaks,“ kommenteeris ta.

Direktorina peab Reimand tähtsaks tugevdada Narva kolledži regionaalset rolli ning siduda kolledži tegevust rohkem kohalike ettevõtetega. Õppetöö edendamiseks soovib ta värvata uusi ja motiveerida olemasolevaid akadeemilisi töötajaid. Lisaks tuleb otsida lahendusi üliõpilaste värbamiseks olukorras, kus senine oluline sihtrühm – Venemaalt pärit tudengid – jääb kõrvale.

Indrek Reimand on alates 2000. aastast töötanud haridus- ja teadusvaldkonnas. Aastatel 2004–2012 oli ta Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja ning aastatel 2012–2021 kõrghariduse ja teaduse asekantsler. Samuti on ta kuulunud erinevate teadus- ja arendustegevusega seotud sihtasutuste juhatustesse ning nõukogudesse. 

Reimand on kaitsnud doktorikraadi 2000. aastal Tartu Ülikoolis optika ja spektroskoopia erialal.

Narva kolledži direktor valiti viieks aastaks, tema ametiaeg algab 1. augustil 2022 ja lõpeb 31. juulil 2027.

#juhtimine

Sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe nõukogu

Sotsiaalteaduste valdkonna doktoriõppe nõukogu eesmärk on valdkonna doktoriõppe programmide haldamine ja arendustegevuse korraldamine.
#juhtimine
Ragne Kõuts-Klemm

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudile valiti uus juhataja

#juhtimine
Narva kolledž

Narva kolledži direktori kohusetäitjaks saab Indrek Reimand