Sisseastumisdokumente saab avatud ülikooli õppesse esitada 15. augustist kuni 26. augustini

Avatud ülikoolis on võimalik õppida järgmistel erialadel:

Bakalaureuseõppes:
· Ajakirjandus ja kommunikatsioon
· Eripedagoogika
· Koolieelse lasteasutuse õpetaja
· Kutseõpetaja
· Psühholoogia
· Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes:
· Klassiõpetaja

Magistriõppes:
· Ajakirjandus
· Eripedagoogika
· Kommunikatsioonijuhtimine
· Koolieelse lasteasutuse õpetaja
· Koolikorraldus
· Psühholoogia
· Sotsioloogia
· Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

Lisainfo avatud ülikooli erialade, vastuvõtuajakava ja õppeteenustasude kohta: http://www.ut.ee/et/oppimine/sisseastujale/AV/avatud-ulikool

KASULIK TEADA!
Ülikooli astudes määrab üliõpilane ise, kas ta soovib õppida täis- või osakoormusega.
Täiskoormusega õppides täidab üliõpilane õppekava arvestuslikust mahust vähemalt 75 %
õppeaastas (45-60 EAPd). Osakoormusega õppides täidab üliõpilane õppekava arvestuslikust
mahust 50-75 % õppeaastas (30-44 EAPd). Kui päevases õppes saab riigieelarvelisel
õppekohal õppida ainult täiskoormusega, siis avatud ülikooli õppes saab õpetajakoolituse
õppekavadel (kõik eespool nimetatud õppekavad) riigieelarvelisel õppekohal õppida ka
osakoormusega.

Õppelaenu saavad taotleda kõik täiskoormusega õppivad avatud ülikooli üliõpilased.
Osakoormusega õppivad üliõpilased ei saa reeglina õppelaenu taotleda. Erandiks on
õpetajakoolituse üliõpilased, kes töötavad vähemalt 18-tunnise nädalakoormusega õpetaja
või kasvatajana. Laenu saamiseks peavad nad saatma tõendi töökoormuse kohta Riiklikku
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse Andmekogude osakonda. Vastavalt "Täiskasvanute
koolituse seadusele" võivad nii täis- kui osakoormuses õppivad ja töötavad üliõpilased
taotleda oma tööandjalt õppepuhkust (kuni 30 päeva kalendriaasta jooksul koolitusasutuse
teatise alusel).