Autor:
Viktor Tund

Pärnu kolledži direktoriks valiti Garri Raagmaa

Tartu Ülikooli senat valis täna, 26. mai istungil Pärnu kolledži direktoriks Garri Raagmaa, kes on olnud kolledži direktor alates 2018. aastast. Raagmaa uus ametiaeg algab juulis ja kestab viis aastat.

Image
Garri Raagmaa

Eksperdikomisjoni esimehe, sotsiaalteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaani kaasprofessor Eva Piirimäe sõnul oli kolmest kandidaadist Raagmaa visioon Pärnu kolledži lähiaastate arengukavast kõige konkreetsem ning on hea, et ta saab jätkata oma ideede elluviimist. Samuti on Raagmaa tõestanud oma võimekust uute projektide algatamisel. „Raagmaa üks tugevaid külgi kolledži direktori kohal on mitmekülgne teadustöö taust ja edukas koostöö kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete sidumisel,“ lisas Piirimäe. 

„Kolledži arenguks on oluline edendada meie enda akadeemiliste töötajate taset ning innustada ja toetada nooremlektorite jõudmist doktorikraadini. Tähtis on suurendada teadusvõimekust ja luua kolledžist keskkond, mis on atraktiivne akadeemilise võimekusega inimestele ka väljastpoolt Pärnut,“ sõnas Garri Raagmaa.  

Järgmisel ametiajal soovib Raagmaa teha veelgi rohkem koostööd kohalike omavalitsuste ja ettevõtetega, et olla valmis muutusteks, mis on seotud energiavõimsuse tekkega Lääne-Eestisse ja Rail Balticaga. „Need muutused on juba praegu mõjutanud elanikkonna kasvu ja ettevõtete aktiivsust, seega peab kolledž käima kaasas muutuva majandusstruktuuriga. Oleme teinud selle nimel Pärnumaa Arenduskeskusega koostööd, millega jätkame ka edaspidi,“ lisas Raagmaa. 

Garri Raagmaa kaitses 2000. aastal Tartu Ülikoolis doktorikraadi inimgeograafia erialal. Ta on töötanud Tartu Ülikoolis lektori (1996–1997), teaduri (1998–2001 ja 2010–2011) ning dotsendina ja alates 2011. aastast kaasprofessorina. Raagmaa on juhtinud Pärnu kolledžit aastatel 2001–2009 ja 2018–2023. Tal on tugev teadus- ja õppetegevuse taust: temalt on ilmunud 97 teaduspublikatsiooni, tema juhendamisel on kaitstud kaks doktori- ja 13 magistrikraadi, praegu juhendab ta viit doktoranti. Viimase viie aasta jooksul on ta olnud seotud mitme rakendusuuringuga.  

Margit Keller ülikooli aulas.

Sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Margit Keller asub ametisse 1. jaanuaril 2024

Tartu Ülikooli peahoone

Selgusid Tartu Ülikooli uued dekaanid

Lossi 36 õppehoone droonivaatest.

Dekaanikandidaatide kohtumine sotsiaalteaduste valdkonna töötajate ja üliõpilastega