Konverents "Muutuv kool uuriva õpetaja pilgu läbi"

Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudi korraldatud traditsioonilisele teaduskonverentsile oodatakse endisi ja praeguseid õpetajaid, lapsevanemaid, haridusjuhte ja teisi huvilisi. 
Konverents on tasuta.

Nagu tavaks, valmib  konverentsil peetud ettekannetest ka kogumik.  Tänavuse konverentsi ettekannete kogumik antakse välja  aprillis.

Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut on uurivate õpetajate organisatsioon, mis aitab ja toetab teaduslikust uurimistööst huvitatud õpetajaid, kes  otsivad  vastuseid küsimustele kasvatuse ja õpetamise mõtte ja meetodite kohta ning püüavad välja selgitada nii lapse kui lapse õpetaja edu ja ebaedu põhjusi ning tagajärgi.

Ühiskondlik Pedagoogika Uurimise Instituut (ÜPUI) asutati 1962. aastal Aleksander Elango algatusel Tartu Riikliku Ülikooli pedagoogikakateedri juurde õpetajate teadusseminarina. 1964–72 nimetati seda pedagoogiliseks uurimiskursuseks. Praegune nimi on aastast 1972. ÜPUI-s tegutsevad didaktika, isiksuse arengu, emakeele didaktika, kooliajaloo ning psühhodiagnostika ja eripedagoogika rühmad, varem tegutses pikka aega ka matemaatika õpetamise metoodika rühm. ÜPÜI juhatuse esimees on Inger Kraav.

Täiendav info: ÜPUI juhatuse liige, TÜ haridusteaduste lektor Sirje Pihlap, tel 53416441; e-post: sirje.pihlap@ut.ee  

Konverentsi päevakava jm infoÜPUI kodulehelt.