Autor:
Erakogu

JÄRELVAADATAV: Konstanzi Ülikooli endise õppeprorektori ja õigusteaduskonna dekaani prof Astrid Stadleri aulaloeng ja audoktoriks promoveerimine

Kolmapäeval, 10. mail kell 12 pidas Konstanzi Ülikooli endine õppeprorektor ja õigusteaduskonna dekaan professor Astrid Stadler ülikooli aulas loengu „Can civil courts save the climate? Strategic climate change litigation before civil courts in Europe“ („Kas tsiviilkohtud saavad leevendada kliimakriisi? Kliimamuutuste alased strateegilised kohtuvaidlused Euroopa tsiviilkohtutes“).


Mõtteid värske audoktori loengust:

  • Kliimamuutused on pakiline üleilmne probleem ja riikide seadusandjad peavad rohkem pingutama, et kasvuhoonegaaside heidet märkimisväärselt vähendada.
  • Vabaühendused ja üksikisikud on esitanud rahvusvahelistesse kohtutesse, Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja mitmesse konstitutsioonikohtusse avalik-õiguslikke hagisid, milles väidetakse, et seadusandjad ja riiklikud reguleerivad asutused ei osale aktiivselt ülemaailmsetes jõupingutustes süsinikdioksiidi mõju vähendamiseks ning rikuvad seega põhiseaduslikke ja inimõigusi.
  • Viimasel ajal on kliimamuutustega seotud nõuetega hakatud pöörduma ka tsiviilkohtutesse. Näiteks otsustas 2021. aastal Haagi ringkonnakohus Hollandi vabaühenduse esitatud hagis Royal Dutch Shelli kontserni vastu, et Shell peab vähendama oma CO2 heidet 2030. aasta lõpuks võrreldes 2019. aastaga 45% võrra.
  • Otsus põhines Hollandi tsiviilseadustiku üldistel deliktiõiguslikel normidel ja on käivitanud sarnaste hagide esitamise laine Saksamaa kohtutes. Üksikisikutest hagejad, keda toetavad vabaühendused, nõuavad kohtu kaudu eraettevõtjatelt kahju hüvitamist või heitkoguste kohest vähendamist. Selliste nn strateegiliste kohtuvaidluste eesmärk on saavutada ühiskonnas laiapõhjalisi muutusi, mis jõuaksid konkreetse kohtuasja ulatusest kaugemale.
  • Kuid kliimamuutused on keerukad nähtused, mis puudutavad paljusid sidusrühmi ja vajavad sotsiaalsete, õiguslike ja majanduslike huvide tasakaalustamisele suunatud tegevusi, mis on demokraatlikult seaduslikuks tunnistatud parlamentide, mitte niivõrd kohtute ülesanne.

Loengus analüüsis Stadler kohtumenetluse ja poliitika seoseid, tõstatas küsimuse, kas üldine deliktiõigus on sobiv vahend kliimamuutuse probleemiga toimetulekuks, ja arutles, kuidas tsiviilkohtud peaksid kliimamuutustega seotud vaidlusi menetlema.


Ürituse avas õigusteaduskonna direktor, sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits.

Pärast Astrid Stadleri loengut oli võimalik esitada küsimusi. Diskussiooni juhtis sotsiaalteaduste valdkonna dekaan, makroökonoomika professor Raul Eamets.

Seejärel promoveeriti Astrid Stadler Tartu Ülikooli audoktoriks õigusteaduse alal.

Astrid Stadler nimetati Tartu Ülikooli audoktoriks ülikooli senati 28. mai 2021. aasta istungil silmapaistvate saavutuste eest õigusteaduses ja pikaajalise eduka koostöö eest Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga uue põlvkonna õigusteadlaste kujundamisel.

Koos Astrid Stadleriga külastas Tartu Ülikooli ka Konstanzi Ülikooli õppeprorektor prof Michael Stürner.

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand