Autor:
Andres Vaher

Iuliia Trabskaia kaitseb doktoritööd „Idea and opportunity identification and implementation within the entrepreneurial process and journey“

27. novembril kell 12.30 kaitseb Iuliia Trabskaia majandusteaduste erialal doktoritööd Idea and opportunity identification and implementation within the entrepreneurial process and journey („Idee ja võimaluse tuvastamine ja rakendamine ettevõtlusprotsessis ja -teekonnal“).

Juhendaja:
emeriitprofessor Tõnis Mets, Tartu Ülikool

Oponendid:
professor Markus Reihlen, Leuphana University of Lüneburg (Saksamaa)
professor Tiit Elenurm, Estonian Business School (Eesti)

Kokkuvõte
Viimastel aastakümnetel on kasvanud huvi ettevõtluse kui uurimissuuna vastu, kuna ettevõtluse arendamine toetab innovatsiooni, soodustab jätkusuutlikkust ja tõstab heaolu. Ettevõtluse tugisüsteemi kujundamisel on oluline mõista ettevõtluse toimimise mehhanisme.

Kuigi ettevõtlusalase kirjanduse hulk on kasvanud, sisaldab see endiselt lünki, sealhulgas käsitledes põhikonstruktsioone ettevõtlusvõimalus, -protsess ja –teekond. Sellest lähtuvalt on doktoritöö eesmärgiks luua arusaam idee ja ettevõtlusvõimaluse dünaamilisest olemusest ettevõtlusprotsessi ja -teekonna võtmes.

Doktoritöös süvenetakse ettevõtlusvõimaluste kujunemisse – arengusse ajas. Arvestades ettevõtlusmaastiku ümberkujundavaid nihkeid, on samuti vajalik mõista ettevõtlusvõimalust dünaamikas. Ettevõtlusteekond on uurimistöö keskmes kui ettevõtlusprotsessi realisatsioon ajas. Rakendatakse protsessipõhist vaadet, mis võimaldab jälgida ettevõtja tegevust idee käivitamisest rakenduseni.

Doktoritöö tutvustab ettevõtlusvõimaluste dünaamikat selgitavat mudelit uute ettevõtete loomise raamistikus. Doktoritöö panus teaduskirjandusse on ettevõtlusvõimaluse kontseptsiooni käsitlus ajas ettevõtlusprotsessi ja teekonna kulgemise kontekstis. Ettevõtlusteekonna ja võimaluse trajektoori vaadeldakse nn objektiivses-subjektiivses ruumis (ettevõtja käsitluses). Doktoritöös uuritakse ettevõtlusvõimalusi mõjutavaid tegureid, sealhulgas, ettevõtja afektiivset ettekujutust olukordadest ja ettevõtluse ökosüsteemiga seotud elementidest rakendades neid kontseptsioone erinevates valdkondades, sealhulgas kultuuri- ja teadmuspõhistes sektorites.

Doktoritöö pakub uudse arusaama ettevõtluse olemusest, avades mehhanisme, mis mõjutavad edukaid ettevõtmisi.

Kaitsmine toimub Narva mnt 18–1005 ja veebis.

Image
Iuliia-Trabskaia
Foto on dekoratiivne

Maria Žuravljova: kaasaegne noorsootöö aitab leevendada ühiskondlikke probleeme

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril