Autor:
Haridus- ja Teadusministeerium

Aasta õppejõud on professor Triin Vihalemm

Laupäeval, 8. oktoobril Pärnu Kontserdimajas toimunud aasta õpetaja galal pälvis aasta õppejõu auhinna Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm. 

Auhinnagalal peetud tänukõnes tervitas Triin Vihalemm oma praeguseid ja endiseid üliõpilasi ning soovis kõigile julgust ja optimismi ka kõige keerulisemates olukordades. Samuti tänas ta oma kolleege ülikoolis ja kõiki õpetajaid. Tänan kõiki siin saalis viibijaid, tänu kellele ongi ülikoolides nii palju imepäraseid tudengeid, keda on rõõm õpetada,“ ütles ta.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel olevas nominentide tutvustuses on professor Vihalemma kohta kirjutatud: Õppejõuna on Triin ained üles ehitanud dialoogina. Tema juhendamisel koostavad üliõpilased õpingute alguses individuaalse arengukava, milles sõnastavad oma õpieesmärgid. Üliõpilaste arengu toetamiseks peab Triin üliõpilastega kord semestris arenguvestluse.

Triin on vastutulelik, sõbralik, kaasav ja õpetab orgaaniliselt. Lisaks aineteadmistele on võimalik tema loengutes õppida, kuidas ennast juhtida ja olla võimekam. Triinu õpetamistöö teeb eriti väärtuslikuks just see, et eri meetodid ja keskkonnad moodustavad õppijat haarava ning arendava terviku.

Triinu pühendumus oma erialale, avatus, süsteemsus ning kõrged standardid innustavad õppijaid samamoodi pingutama.

Triin on võtnud kasutusele kogemusõppe mudeli, kus õppe keskmes on praktiline meeskonnatöö, näiteks koos teadlaste ja ettevõtjatega arengustrateegiate koostamine, koosloome ning disainmõtlemise ja -juhtimise harjutamine.

Kommunikatsiooniuuringute professor Triin on särav isiksus, kes valiti sel aastal Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna aasta õppejõuks ning kes on saanud ka riikliku preemia parima teadustöö eest.

Lisaks oli aasta hariduse sõbra kategoorias nomineeritud vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm. Programmi raames tulid vabatahtlikud üliõpilased appi haridusasutustele, et täita koroonaviirusest tingitud hariduslünki, korraldada kaugõpet, asendada puuduolevaid õpetajaid, kaasata hariduslike erivajadustega lapsi õppetöösse ning anda oma väärtuslik panus sellesse, et Ukraina sõjapõgenikud saaksid jätkata haridusteed. Programmi eestvedajad olid Margus Pedaste ja Tiina Tuhkur Tartu Ülikoolist ning Tiia Õuna Tallinna Ülikoolist.

Kõikidele laureaatidele anti traditsiooniline Joosepi kuju ja 10 000 euro suurune aastapreemia. 3000 euro suuruse aastapreemia ning tänukirja said kõikide kategooriate nominendid. Anti välja ka 65 000 euro suurune haridustöötaja elutööpreemia. 

Galal jagati auhindu kokku 12 kategoorias:

 • aasta lasteaiaõpetaja,
 • aasta klassiõpetaja,
 • aasta klassijuhataja,
 • aasta põhikooli aineõpetaja,
 • aasta gümnaasiumiõpetaja,
 • aasta kutseõpetaja,
 • aasta tugispetsialist,
 • aasta huvialaõpetaja,
 • aasta õppeasutuse juht,
 • aasta õppejõud,
 • aasta hariduse sõber ja
 • aasta haridustegu.

Seekordne aasta õpetaja gala oli järjekorras kümnes. Konkursile esitati üle 1500 kandidaatide ankeedi. Nende seast tegid esimesed valikud maakondlikud komisjonid ja kõrghariduskomisjon ning seejärel valis riiklik komisjon igas kategoorias välja kolm nominenti.

Aasta õpetaja gala eesmärk on tunnustada õpetajaid ja haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisele ning kes on pälvinud õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise. Tunnustussündmuse eestvedajad on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit.

Aasta õpetaja gala ning kõigi 2022. aasta õpetaja tiitli nominentide ja auhinnasaajatega saab tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.

Foto on dekoratiivne

Narva kolledži kuldmärgi pälvis Heli Aru-Chabilan

Eerik Kergandbergi konverents

„(Kriminaal)menetlusest tähtedeni: professor Eerik Kergandbergi juubelikonverents“

100 semestrit ülikoolis teenetemärk

Selgunud on Tartu Ülikooli teenetemärkide kavalerid