Margit Keller

Kraad
PhD (meedia ja kommunikatsioon)
Mobiiltelefon
+372 506 2801
Sotsiaalteaduste valdkond
Ühiskonnateaduste instituut
sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor
Lossi 36-211
Ühiskonnateaduste instituut
Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus
keskuse juhataja