Foto:
Andero Kalju

Sotsiaalteaduste valdkond pakub sügissemestril 22 mikrokraadiprogrammi

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või erialased pädevused mõnes kitsamas valdkonnas. Mikrokraadiõppe eesmärk on pakkuda paindlikku võimalust tutvuda sotsiaalteaduste valdkonna erialadega ja jõuda soovi korral täiendusõppest kraadiõppeni. Juba töötavatel spetsialistidel on programmi läbimisel võimalik suurendada oma konkurentsivõimet tööturul.

Mikrokraadiprogrammidesse ootame õppima vähemalt keskharidusega õppijaid, kuid mitmes programmis tuleb arvestada lisatingimustega. Vastuvõtt sügissemestri programmidesse kestab kuni 21. augustini, kui programmi kirjelduse juures ei ole märgitud teisiti. 

Sotsiaalteaduste valdkond pakub 2022/2023. aasta sügissemestril 22 mikrokraadiprogrammi:

Ettevõtlus ja majandus

Haridus

Juhtimine

Psühholoogia

Õigus ja ühiskond

Tutvu 2022/2023. kevadsemestri programmidega ülikooli kodulehel.

Miks valida mikrokraad?

Soovitame valida mikrokraadiprogramm, kui

  • sul on tekkinud vajadus erialateadmisi värskendada, sest õpingutest on pikk aeg möödas; 
  • vajad erialaseid pädevusi mõnes kitsamas valdkonnas;
  • pead vajalikuks õppida uusi aineid ning ei soovi kogu õppekava läbida;
  • tahad olla kindel, et su õpingud sobituvad tasemeõppesse ja oleks paindlik võimalus kraadini jõuda;
  • soovid parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
  • oled kavandamas oma karjääris muutusi;
  • soovid laiendada oma erialast võrgustikku.
#koostöö #täiendusõpe
Keelekümblusseminar lasteaias

Eesti keelekümbluskogemust hakatakse rakendama Kasahstani eelkoolis 

#täiendusõpe
Uudishimu päev

Uudishimu päeval saab jälgida Tartu Ülikooli videoloenguid ja osaleda viktoriinil

#täiendusõpe
Lisett Heil raamatukogus lugemas

Mikrokraadiprogrammiga pakub ülikool täpselt parajat õpiampsu